Als werkstroomontwikkelaar kunt u objectreferentiegegevens gebruiken om uw ontwikkelingslevenscyclus te optimaliseren.

Met de Automation Orchestrator Client kunt u objectreferentiegegevens vinden. Deze functie heeft twee functies:

  • Afhankelijkheden zoeken: Zoek informatie over objectafhankelijkheden in uw werkstromen. Afhankelijkheden kunnen andere werkstromen, acties, bronelementen en configuratie-elementen bevatten.
    Opmerking: Gevonden afhankelijkheden kunnen ook een opmerking bevatten. Een werkstroom kan bijvoorbeeld een regel met code bevatten die verwijst naar een actie waarvan een opmerking is gemaakt. Het toevoegen van code als opmerking in de lijst met gevonden afhankelijkheden is verwacht gedrag.
  • Gebruik zoeken: Ontdek of de geselecteerde werkstroom wordt gebruikt in andere werkstromen in de Automation Orchestrator Client-bibliotheek.

U hebt toegang tot informatie over objectverwijzingen in de werkstroomeditor of in de Automation Orchestrator Client-bibliotheek in een kaartweergave, lijstweergave of structuurweergave. Zie Organisatie van de inhoud in de Automation Orchestrator Client voor meer informatie over de verschillende soorten inhoudsorganisatie van de Automation Orchestrator Client-bibliotheek.

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u vanuit de werkstroomeditor toegang krijgt tot objectverwijzingen.

Voorwaarden

Ontwikkel een werkstroom die ten minste één objectverwijzing bevat.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Automation Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
  3. Als u informatie over objectafhankelijkheden wilt vinden, klikt u op Afhankelijkheden zoeken.
    Opmerking: Wanneer u in het pop-upvenster voor afhankelijkheden klikt, kunt u de objecten waarnaar wordt verwezen in de lijst selecteren. Als u een object selecteert, wordt een afzonderlijk Automation Orchestrator Client-tabblad geopend waar u de details van het geselecteerde object kunt bekijken of het object kunt bewerken.
  4. Als u informatie wilt vinden over waar de geselecteerde werkstroom wordt gebruikt, klikt u op Gebruik zoeken.