Automation Pipelines kan integreren met VMware Aria Automation Orchestrator (Orchestrator) om de capaciteit ervan uit te breiden door Orchestrator-werkstromen uit te voeren. VMware Aria Automation Orchestrator bevat een groot aantal vooraf gedefinieerde werkstromen die kunnen integreren met tools van derden. Met deze werkstromen kunt u uw DevOps-processen automatiseren en beheren, bulkbewerkingen automatiseren en nog veel meer.

U kunt bijvoorbeeld een werkstroom in een Orchestrator-taak in uw pijplijn gebruiken om een gebruiker in te schakelen, een gebruiker te verwijderen, VM's te verplaatsen, te integreren met testframeworks om uw code te testen terwijl de pijplijn wordt uitgevoerd en nog veel meer. U kunt bladeren in voorbeelden van code voor VMware Aria Automation Orchestrator-werkstromen in code.vmware.com.

Met een VMware Aria Automation Orchestrator-werkstroom kan uw pijplijn een actie uitvoeren tijdens het bouwen, testen en implementeren van uw applicatie. U kunt vooraf gedefinieerde werkstromen in uw pijplijn opnemen of u kunt custom werkstromen maken en gebruiken. Elke werkstroom bevat input, taken en output.

Om een Orchestrator-werkstroom in uw pijplijn uit te voeren, moet de werkstroom worden weergegeven in de lijst met beschikbare werkstromen in de Orchestrator-taak die u in uw pijplijn heeft opgenomen.

Voordat de werkstroom kan worden weergegeven in de Orchestrator-taak in uw pijplijn, moet een beheerder de volgende stappen uitvoeren in VMware Aria Automation Orchestrator:

 1. Pas de tag PIPELINES toe op de Orchestrator-werkstroom.
 2. Markeer de Orchestrator-werkstroom als algemeen.

Voorwaarden

 • Controleer of u toegang als beheerder heeft tot een VMware Aria Automation Orchestrator-instantie op locatie. Raadpleeg uw eigen beheerder en de vRealize Orchestrator-documentatie voor hulp.
 • Controleer of u lid bent van een project in Automation Pipelines. Als u geen beheerder bent, vraagt u de Automation Pipelines-beheerder om u als lid toe te voegen aan een project. Zie Hoe voeg ik een project toe in Automation Pipelines?.
 • Maak in Automation Pipelines een pijplijn en voeg een fase toe.

Procedure

 1. Bereid als beheerder een VMware Aria Automation Orchestrator-werkstroom voor om uw pijplijn te laten uitvoeren.
  1. Zoek in VMware Aria Automation Orchestrator de werkstroom die u nodig heeft om in uw pijplijn te gebruiken, zoals een werkstroom om een gebruiker in te schakelen.
   Als u een werkstroom nodig heeft die niet bestaat, kunt u deze maken.
  2. Voer in de zoekbalk Label werkstroom in om de werkstroom met de naam Label werkstroom te vinden.
  3. Klik op de kaart met de naam Label werkstroom op Uitvoeren, waarmee het configuratiegebied wordt weergegeven.
  4. Voer in het tekstgebied Gelabelde werkstroom de naam van de werkstroom in die u wilt gebruiken in uw Automation Pipelines-pijplijn en selecteer deze in de lijst.
  5. In de tekstgebieden voor Tag en Waarde voert u PIPELINES met hoofdletters in.
  6. Klik op het selectievakje met de naam Globale label.
  7. Klik op Uitvoeren, waarmee de tag PIPELINES wordt gekoppeld aan de werkstroom die u moet selecteren in uw Automation Pipelines-pijplijn.
  8. Klik in het navigatiedeelvenster op Werkstromen en controleer of de tag met de naam PIPELINES wordt weergegeven op de werkstroomkaart die uw pijplijn zal uitvoeren.
   Nadat u bent aangemeld bij Automation Pipelines en een Orchestrator-taak aan uw pijplijn toevoegt, wordt de getagde werkstroom weergegeven in de werkstroomlijst.
 2. Maak in Automation Pipelines een eindpunt voor uw VMware Aria Automation Orchestrator-instantie.
  1. Klik op Eindpunten > Nieuw eindpunt.
  2. Selecteer een project.
  3. Voer een relevante naam in.
  4. Voer de URL van het VMware Aria Automation Orchestrator-eindpunt in.
   Gebruik de indeling: https://orchestrator-appliance.yourdomain.local:8281
   Gebruik niet de volgende indeling: https://orchestrator-appliance.yourdomain.local:8281/vco/api
   De URL voor een VMware Aria Automation Orchestrator-instantie die wordt ingesloten in de VMware Aria Automation-appliance, is de FQDN voor de appliance zonder poort. Bijvoorbeeld: https://automation-appliance.yourdomain.local/vco
   Voor externe VMware Aria Automation Orchestrator Appliances die worden gestart met VMware Aria Automation 8.x, is https://orchestrator-appliance.yourdomain.local de FQDN voor de appliance.
   Voor externe VMware Aria Automation Orchestrator Appliances die deel uitmaken van VMware Aria Automation 7.x, is https://orchestrator-appliance.yourdomain.local:8281/vco de FQDN voor de appliance.
   Als er een probleem optreedt wanneer u het eindpunt toevoegt, moet u mogelijk een YAML-configuratie importeren met een SHA-256-certificaatvingerafdruk waarbij de dubbelepunten zijn verwijderd. Bijvoorbeeld: B0:01:A2:72... wordt B001A272... Het voorbeeld van de YAML-code ziet er zo uit:
   ```
   ---
   project: Demo
   kind: ENDPOINT
   name: external-orchestrator
   description: ''
   type: orchestrator
   properties:
    url: https://yourVROhost.yourdomain.local
    username: yourusername
    password: yourpassword
    fingerprint: <your_fingerprint>
   ```
  5. Klik op Certificaat accepteren als de URL die u heeft ingevoerd een certificaat nodig heeft.
  6. Als het VMware Aria Automation Orchestrator-eindpunt versie 8.0 t/m 8.7 is, kunt u Basisverificatie of Token selecteren als verificatietype. Als het VMware Aria Automation Orchestrator-eindpunt versie 8.8 of hoger is, moet u Token selecteren als verificatietype.
   Opmerking: Als het VMware Aria Automation Orchestrator-eindpunt versie 8.8 of hoger is, selecteert u niet Basisverificatie. Basisverificatie wordt niet ondersteund en het maken van eindpunten mislukt.
   • Als u Basisverificatie selecteert, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de VMware Aria Automation Orchestrator-server in.

    Als u een niet-lokale gebruiker voor verificatie gebruikt, moet u het domeingedeelte van de gebruikersnaam weglaten. Als u bijvoorbeeld wilt verifiëren met svc_vro@yourdomain.local, moet u svc_vro invoeren in het tekstgebied Username.

   • Als u Token selecteert als verificatietype, genereert u het privétoken.
    Het VMware Cloud Services API-token verifieert u voor externe API-verbindingen met Automation Pipelines. Om het API-token te verkrijgen:
    1. Klik op Token genereren.
    2. Voer het e-mailadres in dat is gekoppeld aan uw gebruikersnaam en wachtwoord en klik op Genereren.
     Het token dat u genereert, is zes maanden geldig. Het wordt ook wel een vernieuwingstoken genoemd.
     • Als u het token als een variabele wilt behouden voor toekomstig gebruik klikt u op Variabele maken, voert u een naam voor de variabele in en klikt u op Opslaan.
     • Als u het token als tekstwaarde wilt behouden voor toekomstig gebruik klikt u op Kopiëren en plakt u het token in een tekstbestand om lokaal op te slaan.
     U kunt ervoor kiezen om beide een variabele te maken en het token in een tekstbestand op te slaan voor toekomstig gebruik.
    3. Klik op Sluiten.
 3. Bereid uw pijplijn voor om de Orchestrator-taak uit te voeren.
  1. Voeg een Orchestrator-taak toe aan uw pijplijnfase.
  2. Voer een relevante naam in.
  3. Selecteer in het Werkstroomproperties-gebied het VMware Aria Automation Orchestrator-eindpunt.
  4. Selecteer de werkstroom die u heeft getagd als PIPELINES in VMware Aria Automation Orchestrator.
   Als u een custom werkstroom selecteert die u heeft gemaakt, moet u mogelijk de waarden voor de inputparameters invoeren.
  5. Klik op Op voorwaarde voor Taak uitvoeren.
   Als u voorwaarden voor de VMware Aria Automation Orchestrator-taak moet toepassen, voert u ze in het gebied Voorwaarde in.
  6. Voer de voorwaarden in die van toepassing zijn wanneer de pijplijn wordt uitgevoerd.
   Wanneer de pijplijn moet worden uitgevoerd… Selecteer voorwaarden…
   Op voorwaarde

   De pijplijntaak wordt alleen uitgevoerd als de gedefinieerde voorwaarde als waar wordt geëvalueerd. Als de voorwaarde onwaar is, wordt de taak overgeslagen.

   Met de Orchestrator-taak kunt u een Boole-expressie opnemen, die de volgende operanden en operatoren gebruikt.

   • Pijplijnvariabelen zoals ${pipeline.variableName}. Gebruik alleen gekrulde haakjes wanneer u variabelen invoert.
   • Outputvariabelen voor taken zoals ${Stage1.task1.machines[0].value.hostIp[0]}.
   • Standaard bindingsvariabelen voor pijplijnen zoals ${releasePipelineName}.
   • Niet-hoofdlettergevoelige Boole-waarden zoals, true, false, 'true', 'false'.
   • Gehele of decimale waarden zonder aanhalingstekens.
   • Tekenreekswaarden die worden gebruikt met enkele of dubbele aanhalingstekens, zoals "test", 'test'.
   • Tekenreeks- en numerieke waarden zoals == Equals en != Not Equals.
   • Relationele operatoren zoals >, >=, < en <=.
   • Boole-logica zoals && en ||.
   • Rekenkundige operatoren zoals +, -, * en /.
   • Geneste expressies met ronde haakjes.
   • Tekenreeksen die de letterlijke waarde ABCD bevatten, worden als onwaar geëvalueerd en de taak wordt overgeslagen.
   • Unaire operatoren worden niet ondersteund.

   Een voorbeeld van een voorwaarde is ${Stage1.task1.output} == “Passed” || ${pipeline.variableName} == 39

   Altijd Als u Altijd selecteert, voert de pijplijn de taak uit zonder voorwaarden.
  7. Voer een bericht in voor de begroeting.
  8. Klik op Taak valideren en corrigeer eventuele fouten.
 4. Sla uw pijplijn op, schakel deze in en voer deze uit.
 5. Bekijk de resultaten nadat de pijplijn is uitgevoerd.
  1. Klik op Uitvoeringen.
  2. Klik op de pijplijn.
  3. Klik op de taak.
  4. Bekijk de resultaten, de inputwaarde en de properties.
   U kunt de uitvoerings-ID van de werkstroom, de persoon die heeft gereageerd op de taak, wanneer de persoon heeft gereageerd en alle opmerkingen die deze persoon heeft opgenomen, identificeren.

resultaten

Gefeliciteerd! U heeft een VMware Aria Automation Orchestrator-werkstroom getagd voor gebruik in Automation Pipelines en u heeft een Orchestrator-taak toegevoegd aan uw Automation Pipelines-pijplijn zodat deze een werkstroom uitvoert die een actie in uw DevOps-omgeving automatiseert.

Voorbeeld: Outputindeling voor Orchestrator-taak

De outputindeling voor een Orchestrator-taak lijkt op dit voorbeeld.

[{
        "name": "result",
        "type": "STRING",
        "description": "Result of workflow run.",
        "value": ""
},
{
        "name": "message",
        "type": "STRING",
        "description": "Message",
        "value": ""
}]

Volgende stappen

Ga door met het toevoegen van Orchestrator-werkstroomtaken in uw pijplijnen zodat u taken kunt automatiseren in uw ontwikkelings-, test- en productieomgevingen.