Een pijplijndashboard is een weergave van de resultaten voor een specifieke pijplijn die is uitgevoerd, zoals trends, meest voorkomende fouten en geslaagde wijzigingen. Automation Pipelines maakt het pijplijndashboard wanneer u een pijplijn maakt.

Het dashboard bevat de widgets waarin de resultaten van de pijplijnuitvoering worden weergegeven.

De widget Aantal uitvoeringsstatussen van pijplijn

U kunt het totale aantal uitvoeringen van een pijplijn gedurende een bepaalde tijdsperiode weergeven, gegroepeerd op status: Voltooid, Mislukt of Geannuleerd. Als u wilt zien hoe de uitvoeringsstatus van de pijplijn over langere of kortere tijdsperioden is gewijzigd, wijzigt u de duur op het scherm.

Widget Uitvoeringsstatistieken van pijplijn

De uitvoeringsstatistieken van de pijplijn bevatten de gemiddelde tijden voor het herstellen, leveren of mislukken van een pijplijn in de tijd.

De volgende staten zijn van toepassing op alle pijplijnuitvoeringen:
 • Voltooid
 • Mislukt
 • Wachten
 • Wordt uitgevoerd
 • Geannuleerd
 • In wachtrij
 • Niet gestart
 • Terugdraaien
 • Terugdraaien voltooid
 • Terugdraaien mislukt
 • Onderbroken
Tabel 1. Gemiddelde tijden meten
Wat wordt gemeten… Wat dit betekent…
Gemiddelde CI Gemiddelde tijd die wordt besteed aan de continue integratiefase, gemeten als tijd in het CI-taaktype.
Gemiddelde tijd tot levering (MTTD) Gemiddelde duur van alle VOLTOOIDE uitvoeringen gedurende een bepaalde tijdsperiode. D1, D2, enz. is de hoeveelheid tijd voor het leveren van elke VOLTOOIDE uitvoering.Diagram met leveringspunten (D) en de gemiddeldeberekening voor Gemiddelde tijd tot levering (MTTD).
Gemiddelde tijd tussen leveringen (MTBD) Gemiddelde tijd die is verstreken tussen geslaagde leveringen in een bepaalde tijdsperiode. De tijd die is verstreken tussen twee opeenvolgende VOLTOOIDE uitvoeringen is de tijd tussen succesvolle leveringen, zoals BD1, BD2, enz. MTBD geeft aan hoe vaak een productieomgeving wordt bijgewerkt. Diagram met tijd die is verstreken tussen leveringen (BD) en de gemiddeldeberekening van Gemiddelde tijd tussen leveringen (MTBD).
Gemiddelde tijd tot fout (MTTF) Gemiddelde duur van uitvoeringen die eindigen met MISLUKT, TERUGDRAAIEN_VOLTOOID of TERUGDRAAIEN_MISLUKT over een bepaalde tijdsperiode. F1, F2, enzovoort is de hoeveelheid tijd dat een uitvoering nodig heeft om te eindigen met MISLUKT, TERUGDRAAIEN_VOLTOOID of TERUGDRAAIEN_MISLUKT.Diagram met foutpunten (F) en gemiddeldeberekening van Gemiddelde voor Gemiddelde tijd tot fout (MTTF).
Gemiddelde tijd tot herstel (MTTR) Gemiddelde tijd om te herstellen van een fout in een bepaalde tijdsperiode. De tijd om te herstellen van een fout is de tijd die is verstreken tussen een uitvoering met de eindstatus MISLUKT, TERUGDRAAIEN_VOLTOOID of TERUGDRAAIEN_MISLUKT en de volgende onmiddellijke succesvolle uitvoering met de status VOLTOOID. R1, R2, enz. is de hoeveelheid tijd om te herstellen na elke uitvoering met status MISLUKT of TERUGDRAAIEN_MISLUKT. Diagram met verstreken tijd van FOUT tot VOLTOOID voor herstel (R) en gemiddeldeberekening van Gemiddelde voor Gemiddelde tijd tot herstel (MTTR).

Widgets Belangrijkste mislukte fasen en Belangrijkste mislukte taken

Twee widgets geven de voornaamste mislukte fasen en taken in een pijplijn weer. Elke meting rapporteert het aantal en het percentage van de fouten voor ontwikkelings- en post-ontwikkelingsomgevingen voor elke pijplijn en elk project, gemiddeld over een week of maand. U bekijkt de meest voorkomende fouten om problemen in het release-automatiseringsproces op te lossen.

U kunt bijvoorbeeld de weergave configureren voor een bepaalde duur, zoals de laatste zeven dagen, en de meest voorkomende mislukte taken gedurende die tijdsperiode opmerken. Als u een wijziging aanbrengt in uw omgeving of pijplijn en de pijplijn opnieuw uitvoert, controleert u de meest voorkomende mislukte taken gedurende een langere tijdsperiode, zoals de laatste 14 dagen, aangezien de meest voorkomende mislukte taken kunnen zijn veranderd. Met dat resultaat weet u dat de wijziging in uw release-automatiseringsproces het succespercentage van uw pijplijn-uitvoering heeft verbeterd.

Widget Trends inzake uitvoeringsduur van pijplijn

Trends voor de uitvoeringsduur van pijplijnen tonen MTTD, MTTF, MTBD en MTTR in een bepaalde tijdsperiode.
Uitvoeringsduur van pijplijnen in grafiek gebracht voor een periode van dagen om trends weer te geven voor Gemiddelde tijd tot levering (MTTD), Gemiddelde tijd tot fout (MTTF), Gemiddelde tijd tussen leveringen (MTBD) en Gemiddelde tijd tot herstel (MTTR).

Widget Uitvoeringstrends van pijplijn

Uitvoeringstrends van pijplijn tonen de totale dagelijkse uitvoeringen van een pijplijn, gegroepeerd op status over een bepaalde tijdsperiode. Behalve voor de huidige dag worden voor de meeste dagelijkse aggregatietellingen alleen VOLTOOIDE en MISLUKTE uitvoeringen weergegeven.
Staafdiagram met het aantal dagelijkse voltooide en mislukte pijplijnuitvoeringen geeft trends over een periode van dagen weer.