Wanneer u een beleid maakt, kunt u het bereik ervan opgeven om te bepalen hoe het beleid wordt toegepast. U kunt het beleid toewijzen aan de hele organisatie, aan meerdere projecten binnen de organisatie of aan één project.

De opties in het bereik zijn hetzelfde voor alle beleidstypen. Nadat u een beleid hebt gemaakt, kunt u het bereik niet meer wijzigen.

In de volgende tabel vindt u meer informatie over de toepassing van elke bereikoptie.
Optie Projectcriteria Applicatie
Organisatie/meerdere projecten Nee

Organisatie.

Als er geen projectcriteria zijn gedefinieerd, wordt het beleid toegepast op alle implementaties in de organisatie.

Ja

Meerdere projecten.

Als u projectspecifieke criteria definieert, wordt het beleid toegepast op implementaties die zijn gekoppeld aan de projecten die voldoen aan de opgegeven criteria.

Project Selecteer een project.

Eén project.

Het beleid wordt alleen toegepast op implementaties die zijn gekoppeld aan het project dat u selecteert.

Beleidsbereik instellen voor meerdere projecten

Als u een beleid op meerdere projecten in uw organisatie wilt toepassen, stelt u het beleidsbereik in op Organisatie/meerdere projecten en geeft u projectspecifieke criteria op.

Voorbeeld van de expressie voor projectcriteria zoals deze wordt weergegeven in de gebruikersinterface.

Wanneer u projectcriteria definieert, kunt u projecten filteren op basis van projectnaam, beschrijving en id.

Projectcriteria werken op dezelfde manier als implementatiecriteria. Zie Hoe configureer ik implementatiecriteria in Service Broker-beleidsregels voor meer informatie over het opstellen van criteria.

In de volgende tabel vindt u meer informatie over hoe u elke eigenschap kunt gebruiken om het bereik van uw beleid te verfijnen.
Eigenschap Ondersteunt deze operatoren Voorbeeld
Projectbeschrijving
  • gelijk aan
  • niet gelijk aan
  • komt overeen met Regex
  • bevat

U maakt een beleid en u wilt de toepassing beperken tot ontwikkelaarsprojecten in de organisatie die u beheert.

U stelt het bereik in op Organisatie/meerdere projecten en u voegt een expressie voor een projectbeschrijving toe die eruitziet zoals in het volgende voorbeeld.
Project description contains dev
AND
Project description contains test
Project-id
  • gelijk aan
  • niet gelijk aan
Als u een beleid alleen op twee of drie projecten wilt toepassen, stelt u het bereik in op Organisatie/meerdere projecten en voegt u een expressie voor een project-id toe die eruitziet zoals in het volgende voorbeeld.
Project ID equals proj123
OR
Project ID equals proj456
OR
Project ID equals proj789
Projectnaam
  • gelijk aan
  • niet gelijk aan
  • komt overeen met Regex
  • bevat
Als u een beleid wilt beperken om projecten in uw organisatie te testen, stelt u het bereik in op Organisatie/meerdere projecten en voegt u een expressie voor een projectnaam toe die eruitziet zoals in het volgende voorbeeld.
Project name matches Regex (t|T)est.*