Beleidsregels worden verwerkt op basis van de beleidsdefinitie. In het bijzonder bepalen het bereik en het afdwingingsniveau welk beleid geldig is wanneer u meerdere beleidsregels hebt die mogelijk van toepassing zijn op één implementatie.

Dit artikel bevat algemene informatie over het verwerken van beleid, maar het bevat ook meer informatie voor de verschillende typen beleidsregels.

Hoe beleidsregels worden gerangschikt op basis van organisatieniveau en afdwingingstype

Wanneer een gebruiker die lid is van een project, een implementatie maakt, is er mogelijk meer dan één beleid dat van toepassing is op die implementatie.

Rangordediagram voor het verwerken van beleidsregels

Om beleidsregels te evalueren, moet het systeem eerst beleidsregels identificeren en rangschikken.

 1. Is er sprake van harde beleidsregels op het niveau van de organisatie en het project. Als er sprake is van harde en zachte beleidsregels, worden alleen de harde beleidsregels beschouwd en gerangschikt. Als er alleen zachte beleidsregels zijn, worden de zachte beleidsregels gerangschikt.
 2. De rangorde van alle harde of alle zachte beleidsregels wordt bepaald door het bereik, waarbij beleidsregels voor de organisatie een hogere rang hebben dan beleidsregels voor projecten.
 3. Het laatste discriminerende kenmerk is de aanmaakdatum. Oudere datums worden hoger gerangschikt dan recentere datums.

Hoe beleidsregels worden verwerkt op basis van organisatieniveau en afdwingingstype

De beleidsregels worden geëvalueerd, gerangschikt en, indien van toepassing, samengevoegd om een effectief beleid te verkrijgen. Een effectief beleid produceert de beoogde resultaten, maar is niet altijd een specifiek benoemd beleid.

Deze sectie bevat de volgende voorbeelden:

 • Leasebeleidsregels
 • Actiebeleidsregels voor dag 2

Bekijk de volgende voorbeelden van leasebeleid.

Voorbeeld van hoe leasebeleidsregels worden gerangschikt.

Nadat de te overwegen beleidsregels zijn geïdentificeerd en gerangschikt, worden de beleidsregels geëvalueerd om de samenvoegvolgorde te bepalen.

 • Het hoogst gerangschikte beleid wordt de uitgangswaarde. Het beleid op het tweede niveau wordt daarop toegepast, enzovoort.
 • Als een beleid niet compatibel is met voorgaande beleidsregels, wordt het niet langer overwogen. Bijvoorbeeld: de waarden zijn groter dan voorgaande beleidsregels.
 • Elk verwijderd beleid wordt genegeerd. Als u wilt zien welk beleid wordt toegepast, selecteert u Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Afdwinging, zoekt u naar de implementatie en bekijkt u de opmerkingen bij de beslissing.
Voorbeeld van hoe gerangschikte beleidsregels worden verwerkt en samengevoegd.

In plaats van één beleid toe te passen en alle andere bovenstaande uit te sluiten, worden de beleidsregels samengevoegd en kunnen er waarden uit meer dan één afzonderlijk beleid worden opgenomen.

In dit voorbeeld wordt beleid 2 uitgesloten van overweging omdat de waarden hoger zijn dan beleid 1.

Vervolgens wordt beleid 3 geëvalueerd ten opzichte van beleid 1. De waarden Lease en Totale lease in beleid 3 zijn lager dan beleid 1. Dus deze waarden, samen met de respijtperiode, worden opgenomen in het effectieve beleid.

Bekijk de volgende voorbeelden van actiebeleid voor dag 2.

Voorbeeld van hoe actiebeleidsregels voor dag 2 worden gerangschikt.

Nadat de te overwegen beleidsregels zijn geïdentificeerd en gerangschikt, worden de beleidsregels geëvalueerd om de samenvoegvolgorde te bepalen.

 • Het hoogst gerangschikte beleid wordt de uitgangswaarde. Het beleid op het tweede niveau wordt daarop toegepast, enzovoort.
 • Als een beleid wordt afgedwongen door voorgaande beleidsregels, bijvoorbeeld beleid 3, wordt dit niet langer overwogen.
 • Elk verwijderd beleid wordt genegeerd. Als u wilt zien welk beleid wordt toegepast, selecteert u Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Afdwinging, zoekt u naar de implementatie en bekijkt u de opmerkingen bij de beslissing.

Overwegingen voor doelstelling van leasebeleidsbeheer

Nu u weet hoe leasebeleidsregels worden verwerkt, identificeert u de doelstellingen van uw beleidsbeheer. Als u begrijpt hoe de beleidsregels worden verwerkt, kunt u voldoen aan uw beheerdoelstellingen zonder dat u een buitensporig en onbeheerbaar aantal beleidsregels hoeft te maken.

Houd rekening met de volgende scenario's wanneer u bepaalt hoe uw beleidsregels moeten worden geïmplementeerd.

 • Beleidsdoelstellingen en afdwingingsvoorbeelden voor lease
 • Beleidsdoelstellingen en afdwingingsvoorbeelden voor dag 2
Tabel 1. Beleidsdoelstellingen en afdwingingsvoorbeelden voor lease
Beheerdoelstelling Configuratievoorbeeld Gedrag
Een betekenisvol standaardbeleid op organisatieniveau dat ervoor zorgt dat de beleidswaarden op projectniveau nog steeds invloed hebben op de toegepaste waarden.

Organisatiebeleid = Zacht

 • Respijtperiode: 10
 • Lease: 100
 • Totale lease: 100

Project 1 beleid 1 = Zacht

 • Lease: 20
 • Totale lease: 50

Project 2 beleid 1 = Zacht

 • Lease: 10
 • Totale lease: 30

Een lid van project 1 vraagt een catalogusitem aan.

Project 2 wordt niet overwogen omdat het niet van toepassing is op implementaties van project 1.

Het samengevoegde effectieve beleid is:

 • Respijtperiode: 10
 • Lease: 20
 • Totale lease: 50
Altijd beleid op organisatieniveau standaard gebruiken.

Organisatiebeleid = Hard

 • Respijtperiode: 10
 • Lease: 100
 • Totale lease: 100

Project 1 beleid 1 = Zacht

 • Lease: 20
 • Totale lease: 50

Een lid van project 1 vraagt een catalogusitem aan.

Project 1 beleid 1 wordt niet overwogen omdat het harde beleid van het project op organisatieniveau een hogere rangorde heeft en het zachte beleid niet wordt overwogen.

Het effectieve beleid is:

 • Respijtperiode: 10
 • Lease: 100
 • Totale lease: 100
Alle beleidsregels worden gedefinieerd op projectniveau, zonder standaardbeleid op organisatieniveau.

Project 1 beleid 1 = Zacht

 • Respijtperiode: 10
 • Lease: 100
 • Totale lease: 100

Project 1 beleid 2 = Zacht

 • Lease: 20

Een lid van project 1 vraagt een catalogusitem aan.

Beide zijn zachte beleidsregels en zijn voor project 1. De waarden worden samengevoegd.

Het effectieve beleid is:

 • Respijtperiode: 10
 • Lease: 20
 • Totale lease: 100

Beleidsregels voor acties voor dag 2 worden in deze voorbeelden gebruikt.

Tabel 2. Beleidsdoelstellingen en afdwingingsvoorbeelden voor dag 2
Beheerdoelstelling Configuratievoorbeeld Gedrag
Een betekenisvol standaardbeleid op organisatieniveau dat ervoor zorgt dat de beleidswaarden op projectniveau nog steeds invloed hebben op de toegepaste waarden.
Organisatiebeleid = Zacht
 • Acties : Deployment.*
Project 1 beleid 1 = Zacht
 • Acties: Cloud.vSphere.Machine.*
Project 2 beleid 1 = Zacht
 • Acties: Cloud.Azure.Machine.*

Een lid van project 1 vraagt een catalogusitem aan.

Project 2 wordt niet overwogen omdat het niet van toepassing is op implementaties van project 1.

Het samengevoegde effectieve beleid is:
 • Actie : {Deployment.* ,Cloud.vSphere.Machine.*}
Altijd beleid op organisatieniveau standaard gebruiken.
Organisatiebeleid = Hard
 • Actie : Deployment.*
Project 1 beleid 1 = Zacht
 • Actie: Cloud.vSphere.Machine.*

Een lid van project 1 vraagt een catalogusitem aan.

Project 1 beleid 1 wordt niet overwogen omdat het harde beleid van het project op organisatieniveau een hogere rangorde heeft en het zachte beleid niet wordt overwogen.

Het effectieve beleid is:
 • Actie : {Deployment.* }
Alle beleidsregels worden gedefinieerd op projectniveau, zonder standaardbeleid op organisatieniveau.
Project 1 beleid 1 = Zacht
 • Acties: Deployment.ChangeLease
Project 1 beleid 2 = Zacht
 • Actie: Deployment.Delete

Een lid van project 1 vraagt een catalogusitem aan.

Beide zijn zachte beleidsregels en zijn voor project 1. De waarden worden samengevoegd.

Het effectieve beleid is:
 • Actie: {Deployment.ChangeLease, Deployment.Delete}

Beleidsdoelstellingen en afdwingingsvoorbeelden voor goedkeuring

De evaluatie van het goedkeuringsbeleid volgt dit proces.

 1. Een aanvraag voor een implementatie of een actie voor dag 2 wordt verzonden.
 2. De goedkeuringsservice vraagt om beleidsregels die van toepassing zijn op het project dat een catalogusitem aanvraagt of een geïmplementeerd item wijzigt.
 3. Alle toepasselijke bereikbeleidsregels op project- en organisatieniveau worden geretourneerd.
 4. Goedkeuringsbeleidsregels worden gefilterd op basis van de implementatiecriteria. Implementatiecriteria zijn van toepassing op implementaties en acties voor dag 2.
 5. Als geen overeenstemmingsbeleidsregels worden gevonden, is geen goedkeuring vereist en wordt het implementatieproces voortgezet.
 6. Als er overeenkomende beleidsregels zijn, bijvoorbeeld AP1, AP2, APn, wordt een goedkeuringsitem gemaakt als:
  • Afgedwongen beleidsregels = AP1, AP2, APn.
  • Goedkeurders = Een samenvoeging van alle goedkeurders in alle afgedwongen beleidsregels.
  • Automatisch verval = Weigeren als een beleid een weigeringswaarde heeft, anders goedkeuren.
  • Verval = Minimum aantal dagen van elk van de afgedwongen beleidsregels.

In de volgende tabel ziet u een voorbeeld van meerdere beleidsregels. De beschrijving van hoe ze worden verwerkt, vindt u onder de tabel.

Beleid Configuratievoorbeeld
AP1

Bereik = Organisatie

Automatisch verval = Goedkeuren

Verval = 7 dagen

AP2

Bereik = Project 1

Automatisch verval - Goedkeuren

Verval = 3 dagen

AP3

Bereik = Project 1

Automatisch verval = Weigeren

Verval = 4 dagen

AP4

Bereik = Project 2

Automatisch verval = Goedkeuren

Verval = 5 dagen

Op basis van de bovenstaande voorbeelden van beleidsregels en configuratie wordt in de volgende informatie uitgelegd hoe een Project 1-aanvraag wordt verwerkt.

 1. De evaluatie van het bereik retourneert AP1, AP2 en AP3. AP4 is niet opgenomen omdat het een Project 2-beleid is.
 2. Ervan uitgaande dat AP1, AP2 en AP3 voldoen aan de criteria voor implementatie en actie, bevat het goedkeuringsitem de volgende waarden:
  • Goedkeurders = Elke of alle goedkeurders van AP1, AP2 en AP3 worden toegevoegd als goedkeurders.
  • Automatisch verval = Weigeren. AP3 levert meer restrictief gedrag.
  • Verval = 3 dagen. AP2 levert de laagste waarde.