Als cloudbeheerder kunt u VMware Aria Automation configureren om gebruikers een melding te sturen bij specifieke gebeurtenissen in Automation Service Broker en Automation Assembler.

U kunt meldingen verzenden voor diverse soorten gebeurtenissen (ofwel scenario's), zoals een geslaagde voltooiing van een catalogusaanvraag of een vereiste goedkeuring.

In de volgende scenario's worden e-mailberichten naar gebruikers verzonden.
Scenario Beschrijving
Verwijdering van implementatielease Een implementatielease is vervallen en de implementatie staat gepland voor verwijdering. Het bericht wordt 15-30 minuten voordat de implementatie wordt vernietigd naar de eigenaar van de implementatie verzonden.
Verlopen implementatielease Een implementatielease is vervallen en de implementatie staat op het punt te worden verwijderd.
Implementatielease verloopt Een implementatielease vervalt binnenkort. Het bericht wordt drie dagen voordat de lease vervalt, naar de eigenaar van de implementatie verzonden.
Goedgekeurde implementatieaanvraag Een aanvraag is goedgekeurd. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de implementatie heeft aangevraagd.
Geweigerde implementatieaanvraag Een aanvraag is geweigerd. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de implementatie heeft aangevraagd.
Implementatieaanvraag wacht op goedkeuring (melding verzonden naar aanvrager) Een aanvraag wacht op goedkeuring. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de implementatie heeft aangevraagd.
Goedkeuring van aanvraag in behandeling (melding verzonden naar goedkeurder) Er is goedkeuring vereist voor een aanvraag. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de aanvraag moet goedkeuren.
Werkitem in behandeling (melding verzonden naar toegewezen gebruikers) Voor een aanvraag is gebruikersinvoer vereist om door te gaan. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de invoer moet opgeven.
Werkitem in behandeling (melding verzonden naar aanvrager) Voor een aanvraag is gebruikersinvoer vereist om door te gaan. Het bericht wordt verzonden naar de gebruiker die de implementatie heeft aangevraagd.
Werkitem beantwoord Een aanvraag waarvoor gebruikersinvoer is vereist, is beantwoord en de implementatie is voortgezet.
Werkitem geweigerd Een aanvraag waarvoor gebruikersinvoer is vereist, is geweigerd en de implementatie is niet voortgezet.

Voorwaarden

Procedure

  1. Meld u als beheerder aan bij VMware Aria Automation.
  2. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Meldingen > Scenario's.
  3. Selecteer een of meer gebeurtenissen waarmee meldingen voor gebruikers worden getriggerd.

resultaten

Gebruikers zijn geabonneerd op de meldingen die u heeft ingeschakeld.
Wanneer u meldingen in Automation Service Broker configureert, overweegt u het volgende:
  • Als de e-mail van een gebruiker wordt gewijzigd in Active Directory, kan het minimaal 15 minuten duren voordat het e-mailadres is bijgewerkt in VMware Aria Automation. In de tussentijd kunnen meldingen worden verzonden naar het oude e-mailadres.
  • Ontvangers van meldingen zijn beperkt tot 100 gebruikers per melding. Voor Active Directory-groepen is de limiet 10 groepen per melding, waarbij elke groep bestaat uit maximaal 500 gebruikers. Als een groep uit meer dan 500 gebruikers bestaat, wordt de melding maar naar 500 gebruikers verzonden en niet naar de resterende gebruikers.