Tabel 1. Hostnamen voor kleine implementatie
Onderdeel Hostnaam
VMware Aria Suite Lifecycle-appliance vrlcm.sm.local
VMware Identity Manager-appliance vidm.sm.local
VMware Aria Automation-appliance vra.sm.local
Tabel 2. Certificaten
Serverrol Algemene naam of alternatieve naam voor onderwerp
VMware Identity Manager Algemene naam met de hostnaam vidm.sm.local
VMware Aria Suite Lifecycle Algemene naam met de hostnaam vrlcm.sm.local
VMware Aria Automation Algemene naam met de hostnaam vra.sm.local