Als uw migratiebeoordeling mislukt of er problemen optreden, voert u de volgende stappen voor probleemoplossing uit.

Tabel 1. Problemen met migratiebeoordeling oplossen
Probleem Reden Oplossing
Beoordeling van bedrijfsgroep is mislukt Uw migratiebeoordeling kan mislukken na het verbinden van een bronaccount. Probeer de migratiebeoordeling opnieuw uit te voeren.
In het beoordelingsrapport wordt alleen informatie voor één tenant weergegeven wanneer ik er meerdere heb beoordeeld. Beoordelingsrapporten tonen alleen de tenantinformatie van de laatste beoordeelde tenant en niet alle beoordeelde tenants. Voeg de ontbrekende tenant opnieuw toe en voer de beoordeling opnieuw uit. Herhaal deze procedure voor elke ontbrekende tenant.
Als u een bronomgeving met meerdere organisaties toevoegt, wordt op de pagina voor de broninstantie de fout 404 Ongeldige aanvraag weergegeven. Een of meer tenants worden als tabbladen geopend in hetzelfde browservenster. Gebruik een andere browser voor elke tenant.
Kan vRA 7.x-bronomgeving niet toevoegen voor migratiebeoordeling. U ontvangt het foutbericht 'Http-foutreactie voor https://<vRA8 FQDN>/migration/api/tenants/GUID/include: 500 OK '. Het SSL-certificaat bevat de verkeerde hostnaam en een vRA 7-bronsysteem met dezelfde hostnaam die in het SSL-certificaat is gevonden, is al toegevoegd. Neem contact op met de helpdesk.