U kunt een geclusterde vRealize Orchestrator-implementatie die is ingesloten in een vRealize Automation 7.x-omgeving migreren naar een ingesloten Automation Orchestrator 8.x-omgeving.

De migratie brengt een geclusterde vRealize Orchestrator 7.x-configuratie over naar uw Automation Orchestrator 8.x-omgeving. Bij de migratie worden alle bestaande elementen in uw Automation Orchestrator 8.x-omgeving overschreven.

U voert de migratie uit met het script vro-migrate, dat is gebundeld met de vRealize Orchestrator Appliance.
Opmerking: Met het migratiescript worden de vRealize Orchestrator-services van het primaire knooppunt automatisch gestopt. Voordat u het migratiescript uitvoert, stopt u de services van de replicaknooppunten van uw geclusterde 7.x-implementatie.
service vco-server stop
service vco-configurator stop

Voorwaarden

 • Migratie wordt ondersteund voor ingesloten vRealize Orchestrator 7.3 of hoger.
 • Configureer een Automation Orchestrator-cluster in uw VMware Aria Automation 8.x-doelomgeving. Zie Een vRealize Orchestrator-cluster configureren in VMware vRealize Orchestrator installeren en configureren.
 • Maak een back-up van de VMware Aria Automation-doelomgeving.
 • Controleer of SSH-toegang is ingeschakeld op de vRealize Automation-broninstantie en in de VMware Aria Automation-doelomgeving.
 • Verifieer of de vRealize Automation-brondatabase toegankelijk is vanaf de VMware Aria Automation-doelomgeving.

Procedure

 1. Meld u als root aan bij de commandoregel van de vRealize Orchestrator Appliance van uw doelomgeving via SSH.
 2. Als u de migratie wilt starten, voert u het script vro-migrate uit.
 3. Volg de commandoprompts om de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) en de verificatiegegevens van de vRealize Orchestrator-broninstantie op te geven.
 4. (Optioneel) Als u de migratievoortgang wilt volgen, opent u het migratielogboek:
  1. Meld u als root aan bij de opdrachtregel van de doel-Automation Orchestrator Appliance via een afzonderlijke SSH-sessie.
  2. Voer de opdracht tail -f /var/log/vro-migration.log uit.
  Het migratieproces begint. U ontvangt een melding op de doel- Automation Orchestrator Appliance wanneer de migratie is voltooid.
 5. (Optioneel) Als u na migratie toegang wilt krijgen tot uw vRealize Orchestrator 7.x-omgeving, meldt zich u aan bij de oorspronkelijke vRealize Orchestrator Appliance en herstart u de services vco-server en vco-configurator.

resultaten

U heeft uw geclusterde vRealize Orchestrator-implementatie gemigreerd.