Verschillende Automation Orchestrator-plug-ins worden niet ondersteund in VMware Aria Automation.

Deze plug-ins worden niet meer ondersteund:
  • VMware Aria Automation CAFE-plug-in
  • VMware Aria Automation .NET-plug-in
  • VMware Aria Automation REST-plug-in

U moet alle aangepaste inhoud in Automation Orchestrator opnieuw schrijven om de nieuwe VMware Aria Automation 8 API-interface te gebruiken. Implementaties die de plug-in REST gebruiken voor API-aanroepen naar VMware Aria Automation, moeten opnieuw worden geschreven.

Zie Werkstroom- en actiecode schrijven voor vRealize Automation voor informatie over het schrijven van werkstromen die minder herstructurering vereisen.