VMware Aria Automation 8 bevat de volgende overwegingen voor goedkeuringsbeleid.

Goedkeuringsbeleid in VMware Aria Automation 8 biedt geen ondersteuning voor:

  • Post-niveaus
  • Meerdere niveaus
  • Geneste criteria
  • AP-integratie met gebeurtenisabonnementen
  • Bepaling van goedkeurder gebaseerd op aanvragen
  • Goedkeurdersgroepen
  • Goedkeuringen per e-mail

U kunt alleen velden voor de criteria cost, requestedBy, cpucount en memory gebruiken in uw VMware Aria Automation 8-goedkeuringsbeleid.

Wanneer u uw vRealize Automation 7-goedkeuringsbeleid migreert naar VMware Aria Automation 8, wordt dit gemigreerd als het type Catalogusaanvragen of Aanvragen voor acties voor dag 2.
Tabel 1. Catalogusaanvraag
vRealize Automation 7-catalogusaanvraagtype Type VMware Aria Automation 8
Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem Deployment.Create
Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Virtuele machine Deployment.Create

(resourceType = Cloud.vSphere.Machine)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Cloudmachine

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.AWS.EC2.Instance)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Bestaand netwerk

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.vSphere.Network)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - NSX-T load balancer op aanvraag

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.NSX.LoadBalancer)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Bestaande NSX-T NS-groep

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.SecurityGroup)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - NSX-T NAT-netwerk op aanvraag

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.NSX.Network)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Geleid NSX-T-netwerk op aanvraag

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.NSX.Network)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Bestaande beveiligingsgroep

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.SecurityGroup)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Geleid netwerk op aanvraag

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.NSX.Network)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Privénetwerk op aanvraag

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.NSX.Network)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Load balancer op aanvraag

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.NSX.Network)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - NAT-netwerk op aanvraag

Deployment.Create

(resourceType = Cloud.NSX.Network)

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Puppet

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - XaaS-blueprint

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Softwareonderdeel

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Ansible

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Samengestelde blueprint

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Bestaande beveiligingstag

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Container

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Containernetwerk

Servicecatalogus - Aanvraag voor catalogusitem - Containervolume

Niet ondersteund
Tabel 2. Aanvragen voor acties voor dag 2
vRealize Automation 7-actietype Type VMware Aria Automation 8-actie
Aanvraag voor resourceactie - Lease wijzigen - Implementatie Deployment.ChangeLease
Aanvraag voor resourceactie - Beveiliging wijzigen - Implementatie Cloud.vSphere.Machine.Change.SecurityGroup
Aanvraag voor resourceactie - Momentopname maken - Virtuele machine Cloud.vSphere.Machine.Snapshot.Create
Aanvraag voor resourceactie - Terugzetten naar momentopname - Virtuele machine Cloud.vSphere.Machine.Snapshot.Revert
Aanvraag voor resourceactie - Momentopname verwijderen - Virtuele machine Cloud.vSphere.Machine.Snapshot.Delete
Aanvraag voor resourceactie - Verwijderen - Virtuele Azure-machine Cloud.Azure.Machine.Delete
Aanvraag voor resourceactie - Vernietigen - Cloudmachine Cloud.AWS.EC2.Instance.Delete
Aanvraag voor resourceactie - Vernietigen - Implementatie Deployment.Delete
Aanvraag voor resourceactie - Vernietigen - Virtuele machine Cloud.vSphere.Machine.Delete
Aanvraag voor resourceactie - Uitschakelen - Machine

Cloud.vSphere.Machine.PowerOff

Cloud.AWS.EC2.Instance.PowerOff

Aanvraag voor resourceactie - Inschakelen - Machine

Cloud.vSphere.Machine.PowerOn

Cloud.AWS.EC2.Instance.PowerOff

Aanvraag voor resourceactie - Opnieuw opstarten - Machine

Cloud.AWS.EC2.Instance.Reboot

Cloud.vSphere.Machine.Reboot

Aanvraag voor resourceactie - Herconfigureren - VMware NSX load balancer Cloud.NSX.LoadBalancer.LoadBalancer.Reconfigure
Aanvraag voor resourceactie - Opnieuw inrichten - Machine

Cloud.AWS.EC2.Instance.Reprovision

Cloud.vSphere.Machine.Reprovision

Aanvraag voor resourceactie - Opnieuw starten - Virtuele Azure-machine Cloud.Azure.Machine.Restart
Aanvraag voor resourceactie - Afsluiten - Machine Cloud.vSphere.Machine.Shutdown
Aanvraag voor resourceactie - Starten - Virtuele Azure-machine Cloud.Azure.Machine.PowerOn
Aanvraag voor resourceactie - Stoppen - Virtuele Azure-machine Cloud.Azure.Machine.PowerOff
Aanvraag voor resourceactie - Opheffen - Machine Cloud.vSphere.Machine.Suspend

Aanvraag voor resourceactie - Lease wijzigen - Machine

Aanvraag voor resourceactie - Opnieuw configureren annuleren - Machine

Servicecatalogus - Aanvraag voor resourceactie

Aanvraag voor resourceactie - NAT-regels wijzigen - VMware NSX-netwerk

Aanvraag voor resourceactie - NAT-regels wijzigen - VMware NSX-T-netwerk

Aanvraag voor resourceactie - Eigenaar wijzigen - Implementatie

Aanvraag voor resourceactie - Vernietigen - Container

Aanvraag voor resourceactie - Vernietigen - Containernetwerk

Aanvraag voor resourceactie - Volume vernietigen - Containervolume

Aanvraag voor resourceactie - Opnieuw configureren uitvoeren - Machine

Aanvraag voor resourceactie - Vervallen - Implementatie

Aanvraag voor resourceactie - Vervallen - Machine

Aanvraag voor resourceactie - Tools installeren - Machine

Aanvraag voor resourceactie - Openbaar IP-adres beheren - Virtuele Azure-machine

Aanvraag voor resourceactie - Power cycle - Machine

Aanvraag voor resourceactie - Opnieuw configureren - Machine

Aanvraag voor resourceactie - VDI registreren - Virtuele machine

Aanvraag voor resourceactie - Verwijderen uit catalogus - Virtuele Azure-machine

Aanvraag voor resourceactie - Hervatten - Implementatie

Aanvraag voor resourceactie - Inschalen - Implementatie

Aanvraag voor resourceactie - Uitschalen - Implementatie

Aanvraag voor resourceactie - Starten - Container

Aanvraag voor resourceactie - Stoppen - Container

Aanvraag voor resourceactie - Registratie ongedaan maken - Machine

Aanvraag voor resourceactie - VDI-registratie ongedaan maken - Virtuele machine

Aanvraag voor resourceactie - Registratie ongedaan maken - VMware NSX-netwerk

Aanvraag voor resourceactie - Registratie ongedaan maken - VMware NSX-T-netwerk

Niet ondersteund