Voordat u de migratieassistenttool kunt gebruiken om uw vRealize Automation 7-bronomgeving naar VMware Aria Automation 8 te migreren, moet u ervoor zorgen dat aan deze vereisten wordt voldaan.

Migratievereisten

 • Maak een back-up van uw vRealize Automation 7-bronomgeving.
 • Als uw oorspronkelijke vRealize Automation 7-inhoud afhankelijkheden heeft in een externe vRealize Orchestrator, moet u eerst vRealize Orchestrator migreren. Zie VMware Aria Automation Orchestrator migreren.
 • Maak of migreer tenants met behulp van Aria Suite Lifecycle.
 • U moet eerst de IPAM-invoegtoepassing in Automation Assembler importeren en installeren om een IPAM-eindpunt te migreren. Zie Een pakket van een externe IPAM-provider voor gebruik in Aria Automation downloaden en implementeren voor meer informatie.
 • Nadat een migratiebeoordeling is uitgevoerd, wordt de configuratie van het Automation Orchestrator Azure-eindpunt ingevuld op het tabblad Configuratie. Voordat u een migratie kunt uitvoeren, moet u de sleutel handmatig invoeren door de configuratie met de koppeling https://FQDN/migration-ui/#/global-config te bewerken. Als u probeert te migreren zonder de eindpuntsleutel op te geven, mislukt de migratie.
 • Voor abonnementen wordt het invoertype 'lading' niet ondersteund in VMware Aria Automation 8. Voordat u uw vRealize Automation 7-abonnementen migreert, moet u het invoertype bijwerken naar 'Eigenschappen'.

 • In VMware Aria Automation 8.1 hoefde u geen broncertificaat te accepteren tijdens de migratiebeoordeling. Daardoor moet u uw bronomgeving opnieuw beoordelen. Om uw bronomgeving opnieuw te beoordelen en het broncertificaat te accepteren, verwijdert u de bronomgeving, voegt u deze opnieuw toe, accepteert u het certificaat en beoordeelt u de bronomgeving opnieuw met de migratieassistentservice.
 • Zorg ervoor dat uw vRA-licentie actueel en actief is voordat u doorgaat met de migratie.
  Opmerking: De geavanceerde licentie voor vRealize Automation 7.x biedt ondersteuning voor de publieke cloud, maar de geavanceerde licentie voor VMware Aria Automation 8 niet. Tijdens de migratiebeoordeling worden alle publieke clouditems gemarkeerd.
 • Als voorbereiding op de migratie moet u ervoor zorgen dat u het geheugen van de virtuele machine uitsluit van momentopnamen in de doelomgeving.