Afhankelijk van de omstandigheden voert u de migratie naar VMware Aria Automation 8 uit met behulp van de migratieassistent of met behulp van de onboardingfunctie.

Migreren naar VMware Aria Automation 8 met behulp van de migratieassistent

In de meeste gevallen voldoet de migratieassistent uitstekend voor het migreren van vRealize Automation 7.x naar VMware Aria Automation 8. Voor sommige klanten wordt echter migratie met onboarding aanbevolen. Zie Migreren naar VMware Aria Automation met behulp van de onboardingfunctie in de onderstaande sectie voor toepassingsvoorbeelden van onboarding. Migratie met de migratieassistent wordt aanbevolen voor:
 • Netwerken
  • De migratieassistent biedt met name voor netwerken geavanceerde mogelijkheden voor het identificeren van implementatieconstructies. De migratieassistent ondersteunt de migratie van: alle netwerkobjecten in alle clouds, IP-beheer met native IPAM, load balancers en beveiligingsgroepen. Onboarding ondersteunt deze functionaliteit niet.
 • VCT-toewijzing aan workloads
  • De migratieassistent kan blueprints toewijzen aan de workloads die worden gemigreerd. De workloads zijn compatibel met de VCT in VMware Aria Automation 8. Onboarding ondersteunt deze functionaliteit niet.
 • Aangepaste eigenschappen en (in beperkte mate) eigenschapsgroepen worden automatisch herkend
  • De migratieassistent herkent automatisch eventuele aangepaste eigenschappen of eigenschapsgroepen die worden gebruikt in blueprints en workloads en past deze toe op de workloads in VMware Aria Automation 8 om de functionaliteit en het verwachte gedrag van de aangepaste eigenschappen te behouden.
 • Mogelijkheden van de migratieassistent die niet aanwezig zijn in onboarding
  • De migratieassistent biedt meer mogelijkheden dan onboarding. Zo is er bijvoorbeeld ondersteuning voor het migreren van de implementatiegeschiedenis, het behoud van de metagegevens van de implementatie (zoals namen, beschrijvingen, leasevervaldata en eigendomstype), het migreren van aangepaste resources, het migreren van aangepaste formulieren, compatibiliteit van leasebeleid, het behoud van het vRA 7.x-verbruiksmodel, enz.
 • Cloudzonetoewijzing en compatibiliteit met limieten
  • Wanneer workloads worden gemigreerd met behulp van de migratieassistent, worden ze automatisch in de juiste cloudzone geplaatst. Ze voldoen ook aan de limieten die zijn opgegeven voor de toewijzing van de projectcloudzone.
 • Ondersteuning voor uitschalen
  • Er zijn in VMware Aria Automation 8 geen acties voor dag 2 voor het uitschalen van machines. Om dit probleem op te lossen, gebruikt VMware Aria Automation iteratieve implementaties waarbij de VCT-parameters worden gewijzigd en vervolgens opnieuw toegepast om de ingerichte implementatie uit te schalen. Onboarding ondersteunt deze functionaliteit niet.

Migreren naar VMware Aria Automation met behulp van de onboardingfunctie

Als alternatief voor het gebruik van de migratieassistent kunt u de onboardingfunctie gebruiken om bepaalde vRealize Automation 7.x-workloads te migreren naar 8.x. De migratie via onboarding is alleen beschikbaar voor machines en daarmee verbonden objecten (schijven en netwerken). Met onboarding kunt u ook een of meer machines met behulp van één onboardingsplan onboarden in Automation Assembler. Een migratie met de onboardingfunctie wordt aanbevolen voor:
 • Gelijktijdige VCF-migratie
  • Onboarding wordt aanbevolen als u de migratie van VCF 3.x naar 4.x tegelijk wilt uitvoeren met de migratie van vRealize Automation 7.x naar 8.x. U maakt voor de migratie een afzonderlijke VCF 4-stack en migreert de workoads met HCX. Vervolgens kunt u deze workloads onboarden in de nieuwe VMware Aria Automation 8-instantie die wordt geïmplementeerd in de VCF 4-stack.
 • vRealize Automation-wijzigingen in de implementatiestructuur
  • Onboarding wordt aanbevolen als u het verbruik van VMware Aria Automation in 8.x wilt wijzigen ten opzichte van 7.x. Dit is het geval als u bijvoorbeeld bedrijfsgroepen in minder projecten wilt consolideren, blueprints opnieuw wilt bouwen, niet-relevante inhoud in 7.x wilt negeren, bestaande processen wilt bijwerken naar nieuwe methoden, enz.
 • Wijzigingen aanbrengen in implementaties zoals een naam updaten of aangepaste eigenschappen toevoegen
  Opmerking: De onboarding van workloads staat los van vRealize Automation 7.x en heeft geen toegang tot vRA 7-constructies en metagegevens zoals blueprints en aangepaste eigenschappen. Dit proces werkt alleen voor een inventaris die is gedetecteerd door VMware Aria Automation 8.
  • Onboarding wordt aanbevolen als u wijzigingen wilt aanbrengen in de metagegevens van uw implementatie, zoals het wijzigen van de naam ervan of het toevoegen van aanvullende aangepaste eigenschappen.
 • Wijzigingen vereisen in productieve vRealize Automation 7.x
  • Onboarding wordt aanbevolen als u geen wijzigingen wilt aanbrengen in uw 7.x-productieomgeving om incompatibiliteitsproblemen op te lossen die door de migratieassistent worden gemeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als niet lukt om de publicatie van inhoud die u niet meer gebruikt ongedaan te maken, als u wijzigingen aanbrengt in blueprints, vRO-werkstromen bijwerkt, rechten bijwerken, aangepaste acties voor dag 2 bijwerkt, enz.
 • Migratie van vRealize Automation 7.x naar VMware Aria Automation Cloud
  • Onboarding wordt aanbevolen als u uw vRA 7.x-omgeving op locatie wilt migreren naar VMware Aria Automation Cloud. Momenteel ondersteunt de migratieassistent dit gebruiksscenario voor migratiepaden niet.

Zie VMware Aria Automation 8 in bulk onboarden voor meer informatie over het in bulk onboarden van VMware Aria Automation 8.

Zie Wat zijn onboardingsplannen voor meer informatie over onboarding.