VMware Aria Automation 8 bevat deze overwegingen voor aangepaste eigenschappen.

Tijdens de migratie van de blueprint worden deze aangepaste eigenschappen gemigreerd als invoereigenschapparameters en gekoppeld aan het onderdeelveld Cloudsjabloon.
 • VirtualMachine.CPU.Count
 • VirtualMachine.Memory.Size
 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDNS
 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDNS
 • VirtualMachine.NetworkN.Gateways
 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix
 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes
 • VirtualMachine.NetworkN.Address
 • VirtualMachine.NetworkN.AddressType
 • VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName
 • VirtualMachine.NetworkN.ProfileName
 • VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask
 • Aangepaste eigenschappen die zijn gekoppeld aan een implementatieresource. Deze aangepaste eigenschappen worden gemigreerd met hun 7.x-eigenschappen die mogelijk niet werken of relevant zijn in VMware Aria Automation 8.

Alle andere aangepaste eigenschappen worden gemigreerd als onderdeel van het schema Cloudsjabloon.

Elke eigenschap die in VMware Cloud Templates is gedefinieerd ondersteunt de typen tekenreeks, Booleaans, decimaal, object, array en nummer.