De VMware Aria Automation 8-migratieassistenttool bevat deze beperkingen.

  • In VMware Aria Automation 8 worden blueprints VMware Cloud Templates genoemd.
  • Geneste blueprints (een bovenliggend item met onderliggende blueprints) worden niet ondersteund in VMware Aria Automation 8. U kunt geneste blueprints desgewenst platmaken. Als u blueprints platmaakt, verliest u echter de abstractielaag.
  • Tijdens de migratie worden de leasebeleidsregels gemigreerd, maar niet het veld Minimale lease (dagen). VMware Aria Automation 8 migreert minimale leasedagen als Maximale lease (dagen) en maximale leasedagen als Maximale totale lease.
  • Als uw bronblueprint een reserveringsbeleid bevat en dat reserveringsbeleid wordt verwijderd vóór de migratie, wordt het reserveringsbeleid gemigreerd en getagd op de VMware Cloud-sjabloon. Wanneer u echter een VMware Cloud-sjabloon (voorheen blueprint) probeert in te richten in VMware Aria Automation 8, mislukt deze poging omdat het reserveringsbeleid niet bestaat en dit foutbericht wordt weergegeven tijdens de inrichting:

    'Er bestaat geen plaatsing die aan alle aanvraagvereisten voldoet. Controleer of er geschikte plaatsingen en cloudzones voor het huidige project bestaan en of ze correct zijn getagd.'

    Als u dit wilt herstellen, opent u de VMware Cloud-sjabloon in VMware Aria Automation 8 en verwijdert u de tag.
  • Bij het migreren van blueprints negeert de migratieassistent NSX-instellingen die op blueprintniveau zijn ingesteld, zoals Transportzone en Netwerkreserveringsbeleid. Wanneer de gemigreerde blueprint wordt geïmplementeerd, worden de VM en Edge in hetzelfde cluster geplaatst.