U kunt de tijdsynchronisatie op uw VMware Aria Automation-implementatie inschakelen met behulp van de commandoregel van de VMware Aria Automation-appliance.

U kunt de tijdsynchronisatie voor uw standalone of geclusterde VMware Aria Automation-implementatie configureren met behulp van het NTP-netwerkprotocol (Network Timer Protocol). VMware Aria Automation ondersteunt twee NTP-configuraties die elkaar wederzijds uitsluiten:

NTP-configuratie Beschrijving
ESXi U kunt deze configuratie gebruiken wanneer de ESXi-server waarop VMware Aria Automation wordt gehost, met een NTP-server wordt gesynchroniseerd. Als u een geclusterde implementatie gebruikt, moeten alle ESXi-hosts worden gesynchroniseerd met een NTP-server. Zie het KB-artikel 57147 vSphere Web Client gebruiken voor het configureren van NTP (Network Timer Protocol) op een ESXi-host voor meer informatie over het configureren van NTP voor ESXi.
Opmerking: Als uw VMware Aria Automation-implementatie wordt gemigreerd naar een ESXi-host die niet is gesynchroniseerd met een NTP-server, krijgt u mogelijk te maken met klokdrift.
systemd Deze configuratie gebruikt de systemd-timesyncd-daemon om de klokken van uw VMware Aria Automation-implementatie te synchroniseren.
Opmerking: De systemd-timesyncd-daemon is standaard ingeschakeld, maar geconfigureerd zonder NTP-servers. VMware Aria Automation-appliances met een dynamische IP-configuratie kunnen elke NTP-server gebruiken die via het DHCP-protocol communiceert.

Procedure

 1. Meld u als root aan via de opdrachtregel van de VMware Aria Automation-appliance.
 2. Schakel NTP in met ESXi.
  1. Voer de opdracht vracli ntp esxi uit.
  2. (Optioneel) Voer de opdracht vracli ntp status uit om de status van de NTP-configuratie te bevestigen.

   U kunt ook de NTP-configuratie opnieuw instellen op de standaardstatus door het commando vracli ntp reset uit te voeren.

 3. Schakel NTP in met systemd.
  1. Voer het commando vracli ntp systemd --set FQDN_or_IP_of_systemd_server uit.
   Opmerking: U kunt meerdere systemd NTP-servers toevoegen door hun netwerkadressen te scheiden met een komma. Elk netwerkadres moet tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst. Bijvoorbeeld: vracli ntp systemd --set 'ntp_address_1','ntp_address_2'.
  2. (Optioneel) Voer de opdracht vracli ntp status uit om de status van de NTP-configuratie te bevestigen.

resultaten

U heeft tijdsynchronisatie voor de implementatie van uw VMware Aria Automation-appliance ingeschakeld.

Volgende stappen

De NTP-configuratie kan mislukken als er tussen de NTP-server en de VMware Aria Automation-implementatie een tijdverschil is van meer dan 10 minuten. Los dit probleem op door de VMware Aria Automation-appliance opnieuw op te starten.