VMware Aria Automation gebruikt Workspace ONE Access, de door VMware geleverde applicatie voor identiteitsbeheer, om gebruikers en groepen te importeren en te beheren. Nadat u de gebruikers en groepen heeft geïmporteerd of gemaakt, kunt u de roltoewijzingen voor implementaties met één enkele tenant beheren op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer.

VMware Aria Automation wordt geïnstalleerd met behulp van VMware Aria Suite Lifecycle. Wanneer u VMware Aria Automation installeert, moet u voor het identiteitsbeheer een bestaande Workspace ONE Access-instantie importeren of een nieuwe instantie maken. Deze twee scenario's geven aan welke beheeropties u heeft.

 • Als u een nieuwe Workspace ONE Access-instantie implementeert, kunt u beheerders en groepen beheren met VMware Aria Suite Lifecycle. Tijdens de installatie kunt u een Active Directory-verbinding instellen met Workspace ONE Access. Ook kunt u via de pagina Identiteits- en toegangsbeheer bepaalde aspecten van gebruikers en groepen in VMware Aria Automation op de beschreven wijze weergeven en bewerken.
 • Als u een bestaande Workspace ONE Access-instantie gebruikt, importeert u deze voor gebruik met VMware Aria Automation door VMware Aria Suite Lifecycle te gebruiken tijdens de installatie. U heeft dan de keuze om Workspace ONE Access te blijven gebruiken voor het beheer van gebruikers en groepen, of dit in het vervolg te doen met de beheerfuncties van VMware Aria Suite Lifecycle.

Zie VMware Aria Automation: aanmelden bij tenants en gebruikers toevoegen voor meer informatie over het beheren van gebruikers bij een implementatie met meerdere organisaties.

U moet een rol toewijzen aan VMware Aria Automation-gebruikers. Een rol bepaalt welke toegang iemand heeft tot de functies van een applicatie. Wanneer VMware Aria Automation met een Workspace ONE Access-instantie wordt geïnstalleerd, wordt een standaardorganisatie gemaakt en krijgt degene die de installatie verricht de rol van eigenaar van de organisatie toegewezen. Alle andere VMware Aria Automation-rollen worden toegewezen door de eigenaar van de organisatie.

Er zijn drie soorten rollen in VMware Aria Automation: organisatierollen, servicerollen en projectrollen. Voor Automation Assembler, Automation Service Broker en Automation Pipelines gebruiken rollen op gebruikersniveau doorgaans resources, terwijl rollen op beheerdersniveau vereist zijn om resources te maken en te configureren. Organisatorische rollen bepalen de rechten op het niveau van de tenant, waarbij de eigenaars van de organisatie rechten op beheerdersniveau hebben en de leden van de organisatie rechten op gebruikersniveau. Eigenaars van de organisatie kunnen andere gebruikers toevoegen en beheren.
Organisatierollen Servicerollen
 • Eigenaar van de organisatie
 • Lid van de organisatie
 • Automation Assembler-beheerder
 • Automation Assembler-gebruiker
 • Automation Assembler-lezer
 • Automation Service Broker-beheerder
 • Automation Service Broker-gebruiker
 • Automation Service Broker-lezer
 • Automation Pipelines-beheerder
 • Automation Pipelines-gebruiker
 • Automation Pipelines-lezer

Er zijn ook rollen op projectniveau die niet worden weergegeven in de tabel. Deze rollen worden automatisch per project toegewezen in Automation Assembler. Deze rollen zijn niet in beton gegoten. Dezelfde gebruiker kan beheerder zijn voor het ene project en gebruiker voor het andere project. Zie Wat zijn de VMware Aria Automation-gebruikersrollen voor meer informatie.