Wanneer een VMware Aria Automation-appliance in een configuratie met meerdere knooppunten en hoge beschikbaarheid (HA) is mislukt, moet u mogelijk het defecte knooppunt vervangen.

Voorzichtig: Voordat u doorgaat, raadt VMware u aan contact op te nemen met de technische ondersteuning om het HA-probleem op te lossen en te controleren of het probleem op één knooppunt is geïsoleerd.

Als de technische ondersteuning bepaalt dat het knooppunt moet worden vervangen, volgt u de volgende stappen.

 1. Maak in vCenter back-upmomentopnamen van elke appliance in de HA-configuratie.

  Neem geen geheugen voor de virtuele machine op in de back-upmomentopnamen.

 2. Sluit het defecte knooppunt af.
 3. Noteer het buildnummer van de VMware Aria Automation-software van het defecte knooppunt evenals de netwerkinstellingen.

  Noteer de FQDN, het IP-adres, de gateway, de DNS-servers en in het bijzonder het MAC-adres. Later wijst u dezelfde waarden toe aan het vervangende knooppunt.

 4. Controleer de status van het primaire databaseknooppunt. Voer het volgende uit vanaf een rootopdrachtregel op een gezond knooppunt:
  > kubectl get pod `vracli status | jq -r '.databaseNodes[] | select(.["Role"] == "primary") | .["Node name"]' | cut -d '.' -f 1` -n prelude -o wide --no-headers=true
  
  primary-db-node-name 1/1 Running 0 39h 12.123.2.14 vc-vm-224-84.company.com <none> <none>
  Belangrijk: Het primaire databaseknooppunt moet een van de gezonde knooppunten zijn.

  Als het primaire databaseknooppunt defect is, neemt u contact op met de technische ondersteuning in plaats van verder te gaan.

 5. Verwijder het defecte knooppunt vanuit de rootcommandoregel van het gezonde knooppunt.

  vracli cluster remove faulty-node-FQDN

 6. Gebruik vCenter om een nieuw, vervangend VMware Aria Automation-knooppunt te implementeren.

  Implementeer hetzelfde buildnummer van de VMware Aria Automation-software en pas de netwerkinstellingen van het defecte knooppunt toe. Voeg de FQDN, het IP-adres, de gateway, de DNS-servers en in het bijzonder het MAC-adres toe.

 7. Schakel het vervangende knooppunt in.
 8. Meld u als root aan op de commandoregel van het vervangende knooppunt.
 9. Controleer of de initiële opstartvolgorde is voltooid door het volgende commando uit te voeren.

  vracli status first-boot

  Zoek naar het bericht First boot complete.

 10. Neem vanaf het vervangende knooppunt deel aan het VMware Aria Automation-cluster.

  vracli cluster join primary-DB-node-FQDN

 11. Meld u als root aan op de commandoregel van het primaire databaseknooppunt.
 12. Implementeer de herstelde cluster door het volgende script uit te voeren.

  /opt/scripts/deploy.sh