Als onderdeel van het proces na de installatie kunt u overwegen om uw RaaS-configuraties te bekijken. RaaS, oftewel Returner as a Service, is het centrale onderdeel in Automation Config. RaaS biedt RPC-eindpunten om beheercommando's te ontvangen van de gebruikersinterface van Automation Config, evenals RPC-besturingseindpunten voor de interface met verbonden Salt-masters. De configuratie-instellingen voor RaaS staan in het /etc/raas/raas-configuratiebestand op het RaaS-knooppunt.

Voordat u aan de slag gaat

Het configureren van het RaaS-knooppunt is één stap na installatie in een reeks stappen die in een specifieke volgorde moeten worden uitgevoerd. Voltooi eerst een van de installatiescenario's en lees vervolgens de volgende pagina's over stappen na installatie:

Configuratie-instellingen controleren

 1. Open het RaaS-configuratiebestand op het RaaS-knooppunt. Standaard wordt het opgeslagen in /etc/raas/raas.
 2. Controleer de volgende vereiste instellingen:
  Instelling Beschrijving
  customer_id Uw klant-id of voorbeeld-UUID.
  sql

  username, password, host en port kunnen worden geconfigureerd zodat deze overeenkomen met uw databaseconfiguratie. Zie het Knowledge Base-artikel Verificatiegegevens in uw Automation Config-configuratie beveiligen voor meer informatie over het veilig opslaan van verificatiegegevens.

 3. Controleer de volgende aanvullende instellingen:
  Instelling Beschrijving
  tls_minumum Stelt de minimale TLS-versie in die RaaS accepteert. Deze eigenschap is standaard ingesteld op 1.2. U kunt deze instelling indien nodig wijzigen in een lager versienummer. Het gebruik van een versie lager dan 1.2 wordt echter niet aanbevolen vanwege beveiligingsproblemen in eerdere versies.
  tls_crt Pad naar het crt-bestand voor versleutelde communicatie. Als dit een zelfondertekend certificaat is en het niet moet worden gevalideerd met een bekende CA, moet u de optie sseapi_validate_cert instellen op False in het Salt-master-configuratiebestand.
  tls_key Bestand met certificaatsleutel.
  port Poort die wordt gebruikt voor verbindingen van de Automation Config-gebruikersinterface en Salt-controllers.
  audit Neem de API-informatie (RaaS) op in het foutopsporingsrapport voor beheerdersaccounts. Als valid_logins is ingesteld op True, wordt deze informatie ook opgenomen in foutenrapporten die worden gegenereerd door niet-beheerders.
  raas_presence_expiration Seconden van inactiviteit voordat een minion als niet aanwezig wordt beschouwd. De standaardwaarde is 3600 seconden (één uur).
  target_grou[s_from_master_pnly Stel dit in op true als de tgtmatch-engine is ingeschakeld op uw Salt-masters, anders gebruikt u false.

Standaard RaaS-configuratiebestand

Als u het standaard RaaS-configuratiebestand wilt genereren, voert u dit commando uit:
raas genconfig /tmp/raas-config

Het RaaS-knooppunt wordt hiermee gevraagd om raas-config te genereren. Uitleg voor elke configuratie-instelling wordt gegeven door inline opmerkingen in het bestand.

Wat moet u nu doen

Nadat u het RaaS-knooppunt hebt geconfigureerd, moet u aanvullende stappen na installatie uitvoeren. De volgende stap is om u de eerste keer aan te melden bij de gebruikersinterface van Automation Config. Zie De eerste keer aanmelden en de standaardverificatiegegevens wijzigen als u wilt doorgaan met het proces na installatie.