Naast de Automation Assembler-cloudsjabloonresources die u gebruikt bij het maken van cloudsjablonen, kunt u ook uw eigen aangepaste resources maken.

Aangepaste resources zijn Automation Orchestrator of uitbreidbaarheidsactieobjecten die u via Automation Assembler beheert met de levenscyclusacties die in de aangepaste resource zijn gedefinieerd. De cloudsjabloonservice roept automatisch de geschikte Automation Orchestrator-werkstromen of -uitbreidbaarheidsacties op wanneer de bewerking wordt geactiveerd die is gekoppeld aan een specifieke levenscyclusactie. U kunt de functionaliteit van het resourcetype uitbreiden door ook Automation Orchestrator-werkstromen of -uitbreidbaarheidsacties te selecteren die kunnen worden gebruikt als bewerkingen voor dag 2.

Dit gebruiksscenario gebruikt ingebouwde werkstromen die in de Automation Orchestrator-bibliotheek zijn opgegeven. Het bevat beschrijvende waarden of tekenreeksen die aantonen hoe het proces moet worden uitgevoerd. U kunt deze aanpassen aan uw omgeving.

Voor referentiedoeleinden gebruikt dit scenario een project met de naam DevOpsTesting. U kunt dit voorbeeldproject vervangen door elk project in uw omgeving.

Voorwaarden

 • Controleer of u een Automation Orchestrator-integratie heeft geconfigureerd. Zie Een Automation Orchestrator-integratie in Automation Assembler configureren.
 • Controleer of de werkstromen die u gebruikt voor de acties voor maken, bijwerken, vernietigen en dag 2 bestaan in Automation Orchestrator en dat ze correct worden uitgevoerd.
 • Zoek in Automation Orchestrator het resourcetype dat door de werkstromen wordt gebruikt. De werkstromen die zijn opgenomen in deze aangepaste resource moeten allemaal hetzelfde resourcetype gebruiken. In dit gebruiksscenario is het resourcetype AD:User. Zie Typen aangepaste resources voor Automation Assembler-cloudsjablonen voor meer informatie over validatie van het resourcetype.
 • Met behulp van de ingebouwde Active Directory-werkstromen in uw Automation Orchestrator-integratie configureert u een Active Directory-server.
 • Controleer of u weet hoe u een machinecloudsjabloon kunt configureren en implementeren.

Procedure

 1. Maak een aangepaste Active Directory-resource voor het toevoegen van een gebruiker in een groep.
  Deze stap voegt de aangepaste resource toe aan het ontwerpcanvas voor cloudsjablonen als resourcetype.
  1. Selecteer Ontwerp > Aangepaste resources in Automation Assembler en klik op Nieuwe aangepaste resource.
  2. Geef de volgende waarden op.

   Onthoud dat dit, met uitzondering van de werkstroomnamen, voorbeeldwaarden zijn.

   Instelling Voorbeeldwaarde
   Naam AD-gebruiker

   Dit is de naam die wordt weergegeven in het palet van het resourcetype voor de cloudsjabloon.

   Resourcetype Custom.ADUser

   Het resourcetype moet beginnen met Custom. en elk resourcetype moeten uniek zijn.

   Hoewel de opname van Custom. niet is gevalideerd in het veld, wordt de tekenreeks automatisch toegevoegd als u deze verwijdert.

   Dit resourcetype wordt toegevoegd aan het resourcetypepalet zodat u het in de cloudsjabloon kunt gebruiken.

  3. Als u dit resourcetype wilt inschakelen in de lijst met resourcetypen van de cloudsjabloon, controleert u of de optie Activeren is ingeschakeld.
  4. Selecteer de instelling Bereik die het resourcetype beschikbaar maakt voor elk project.
  5. Controleer onder Gebaseerd op of vRO-inventaris is geselecteerd als provider voor levenscyclusacties.
  6. Selecteer de werkstromen die de resource en de acties voor dag 2 definiëren.
   Opmerking: De geselecteerde werkstromen voor dag 2 moeten een invoerparameter hebben die van hetzelfde type is als het externe type. De invoer van het externe type wordt niet weergegeven op het door de gebruiker aangevraagde aangepaste formulier voor dag 2, omdat het automatisch aan de aangepaste resource is gebonden.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Levenscyclusacties - Maken Selecteer de werkstroom Een gebruiker met een wachtwoord in een organisatie-eenheid maken.

   Als u meerdere Automation Orchestrator-integraties hebt, selecteert u de werkstroom voor de integratie-instantie die u gebruikt om deze aangepaste resources uit te voeren.

   Nadat u de werkstroom hebt geselecteerd, komt het vervolgkeuzemenu Extern type beschikbaar en wordt het automatisch ingesteld op AD:User.

   Opmerking: Een extern brontype kan slechts één keer worden gebruikt als het wordt gedeeld en eenmaal per project. In dit geval biedt u dezelfde custom resource voor alle projecten. Het betekent echter dat u AD:User niet kunt gebruiken voor andere resourcetypen voor alle projecten. Als u andere werkstromen hebt waarvoor het type AD:User is vereist, moet u voor elk project individuele aangepaste resources maken.
   Levenscyclusacties - Vernietigen Selecteer de werkstroom Een gebruiker vernietigen.
   Aanvullende acties Selecteer de werkstroom Een gebruikerswachtwoord wijzigen.

   Voeg in het venster Actie toevoegen een naam voor de actie toe, zoals password_change en klik op Toevoegen.

   Als u het aanvraagformulier voor acties wilt wijzigen dat de gebruiker beantwoordt wanneer deze de actie aanvraagt, klikt u op het pictogram in de kolom Aanvraagparameters.
   Opmerking: Controleer voor aanvullende actiewerkstromen of de werkstroom een invoerparameter heeft van hetzelfde type als het externe type.

   In dit voorbeeld is er geen geschikte applicatie voor een updatewerkstroom. Een bekend voorbeeld van een updatewerkstroom, die wijzigingen aanbrengt op de ingerichte aangepaste resource, is het in- of uitschalen van een implementatie.

  7. Controleer de schemasleutel en typewaarden in het tabblad Eigenschappen, zodat u de werkstroominvoer begrijpt en de invoer in de cloudsjabloon kunt configureren.
   Het schema geeft de vereiste en optionele invoerwaarden weer die in de werkstroom zijn gedefinieerd. De vereiste invoerwaarden zijn opgenomen in de cloudsjabloon-YAML.

   In de werkstroom Een gebruiker maken zijn accountName, displayName en ouContainer vereiste invoerwaarden. De andere schema-eigenschappen zijn niet vereist. U kunt het schema ook gebruiken om te bepalen waar u bindingen met andere veldwaarden, werkstromen of acties wilt maken. Bindingen zijn niet opgenomen in dit gebruiksscenario.

  8. Om het maken van uw aangepaste resource te voltooien, klikt u op Maken.
 2. Maak een cloudsjabloon die de gebruiker toevoegt aan een machine wanneer u deze implementeert.
  1. Selecteer Ontwerp > Cloudsjablonen en klik op Nieuw van > Leeg canvas.
  2. Geef de cloudsjabloon de naam Machine met een AD-gebruiker.
  3. Selecteer het project DevOpsTesting en klik op Maken.
  4. Voeg een vSphere-machine toe en configureer deze.
  5. Sleep in de lijst met aangepaste resources aan de linkerkant van de ontwerppagina voor cloudsjablonen het resourcetype AD-gebruiker naar het canvas.
   Opmerking: U kunt de aangepaste resource selecteren door naar beneden te scrollen en deze te selecteren in het linkerdeelvenster, of ernaar te zoeken in het tekstvak Resourcetypen zoeken. Als de aangepaste resource niet wordt weergegeven, klikt u op de knop Vernieuwen naast het tekstvak Resourcetypen zoeken.
  6. Bewerk aan de rechterkant de YAML-code om de verplichte invoerwaarden en het wachtwoord toe te voegen.
   Voeg een inputs-sectie in de code toe zodat gebruikers de naam kunnen opgeven van de gebruikers die ze toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn enkele van deze waarden voorbeeldgegevens. Uw waarden kunnen hiervan verschillen.
   inputs:
    accountName:
     type: string
     title: Account name
     encrypted: true  
    displayName:
     type: string
     title: Display name  
    password:
     type: string
     title: Password
     encrypted: true 
    confirmPassword:
     type: string
     title: Password
     encrypted: true  
    ouContainer: 
     type: object
     title: AD OU container
     $data: 'vro/data/inventory/AD:OrganizationalUnit'
     properties:
       id:
         type: string
       type:
         type: string  
   
  7. Voeg de code ${input.input-name} toe in de sectie resources om gebruikers naar hun selectie te vragen.
   resources:
    Custom_ADUser_1:
     type: Custom.ADUser
     properties:
       accountName: '${input.accountName}'
       displayName: '${input.displayName}'
       ouContainer: '${input.ouContainer}'
       password: '${input.password}'
       confirmPassword: '${input.confirmPassword}'    
       
 3. Implementeer de cloudsjabloon.
  1. Klik op Implementeren op de ontwerppagina voor cloudsjablonen.
  2. Voer de implementatienaam AD-gebruiker Scott in.
  3. Selecteer de Versie van cloudsjabloon en klik op Volgende.
  4. Voltooi de implementatie-invoer.
  5. Klik op Implementeren.
 4. Controleer de inrichtingsaanvraag op de pagina Implementaties om ervoor te zorgen dat de gebruiker wordt toegevoegd aan Active Directory en dat de implementatie wordt voltooid.

Volgende stappen

Wanneer uw geteste cloudsjabloon werkt, kunt u vervolgens de aangepaste resource AD-gebruiker met andere cloudsjablonen gebruiken.