Automation Assembler-sjabloonontwerpen kunnen een cluster van machines implementeren en een cluster van schijven koppelen.

Als u clusters van machines en schijven wilt implementeren, maakt u gebruik van de resourcevlag allocatePerInstance, en count.index en expressiesyntaxis map_to_object in uw cloudsjablonen.

De volgende voorbeelden van cloudsjablooncode kunnen fungeren als richtlijnen voor ontwerpen die clusters implementeren.

Twee machines die een schijfcluster delen

resources:
 app0:
  type: Cloud.Machine
  allocatePerInstance: true
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 0,2), "source")}'
 app1:
  type: Cloud.Machine
  allocatePerInstance: true
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 2,4), "source")}'
 disk:
  type: Cloud.Volume
  allocatePerInstance: true
  properties:
   count: 4
   capacityGb: 5

Variabel aantal machines met elk één schijf

inputs:
 count:
  type: integer
  default: 2
resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  allocatePerInstance: true
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   count: '${input.count}'
   attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, count.index, count.index + 1), "source")}'
 disk:
  type: Cloud.Volume
  allocatePerInstance: true
  properties:
   count: '${input.count}'
   capacityGb: 5

Variabel aantal machines met elk twee schijven

inputs:
 count:
  type: integer
  default: 2
resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  allocatePerInstance: true
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   count: ${input.count}
   attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 2*count.index, 2*(count.index + 1)), "source")}'
 disk:
  type: Cloud.Volume
  allocatePerInstance: true
  properties:
   count: ${2*input.count}
   capacityGb: 5

Schijfgrootte instellen op het moment van de aanvraag

inputs:
 disksize:
  type: array
  minItems: 2
  maxItems: 2
  items:
   type: object
   properties:
    size:
     type: integer
resources:
 app:
  type: Cloud.Machine
  allocatePerInstance: true
  properties:
   flavor: small
   image: ubuntu
   attachedDisks: ${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 0, 2), 'source')}
 disk:
  type: Cloud.Volume
  allocatePerInstance: true
  properties:
   count: 2
   capacityGb: ${input.disksize[count.index].size}