Dit gebruiksscenario toont het proces voor het definiëren van de resource-infrastructuur en een overeenkomstige cloudsjabloon voor implementatie in een VMware Cloud on AWS-omgeving.

In deze procedure bereidt u een VMware Cloud on AWS-cloudaccount voor in VMware Aria Automation en maakt u deze.

Voorwaarden

Voordat u een VMware Cloud on AWS-cloudaccount in Automation Assembler kunt maken en configureren, moet u lid zijn van een organisatie in een bestaande VMware Cloud on AWS SDDC-omgeving. Voor informatie over het configureren van de service VMware Cloud on AWS, zie de documentatie van VMware Cloud on AWS.

Opmerking: De versie op locatie van VMware Aria Automation kan worden geconfigureerd om standaard (commerciële) VMware Cloud on AWS of VMware Cloud on AWS GovCloud (VS) te ondersteunen, maar niet beide. Het configureren van een VMware Aria Automation on AWS GovCloud (US)-omgeving valt buiten het bereik van deze gedocumenteerde werkstroom.