Voordat u een extern IPAM-integratiepunt in VMware Aria Automation kunt definiëren, moet u een bestaande uitvoeringsomgeving maken of gebruiken die als intermediair tussen de IPAM-provider en VMware Aria Automation kan fungeren. De uitvoeringsomgeving is vaak een Amazon Web Services- of Microsoft Azure-cloudaccount of een integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid dat is gekoppeld aan een clouduitbreidbaarheidsproxy.

Voor externe IPAM-integratie is een uitvoeringsomgeving vereist. Wanneer u het IPAM-integratiepunt definieert, maakt u een verbinding tussen Automation Assembler en uw IPAM-provider door een beschikbare uitvoeringsomgeving op te geven.

IPAM-integratie maakt gebruik van een set gedownloade providerspecifieke scripts of invoegtoepassingen in een uitvoeringsomgeving die wordt mogelijk gemaakt door een FaaS-provider (Feature-as-a-Services), zoals Amazon Web Services Lambda, Microsoft Azure Functions of een ingesloten integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX). De uitvoeringsomgeving wordt gebruikt om verbinding te maken met de externe IPAM-provider, bijvoorbeeld Infoblox.

Opmerking: Voor een Infoblox IPAM-integratiepunt is een ingesloten integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX) vereist.
Elk type runtimeomgeving heeft voor- en nadelen:
 • Integratiepunt voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX):
  • is gratis, geen extra verbruikskosten bij leveranciers.
  • kan verbinding maken met appliances van een IPAM-leverancier die zich in een datacenter op locatie bevinden achter een NAT/firewall die niet openbaar toegankelijk is, bijvoorbeeld Infoblox.
  • is trager met enigszins minder beschikbare prestaties dan de commerciële cloud.
 • Amazon Web Services
  • resulteert in kosten voor FaaS-verbinding/gebruik bij leveranciers.
  • kan geen verbinding maken met appliances van IPAM-leveranciers die zich in een datacenter op locatie bevinden achter een NAT/firewall die niet openbaar toegankelijk is.
  • biedt snelle en uiterst betrouwbare prestaties.
 • Microsoft Azure
  • resulteert in kosten voor FaaS-verbinding/gebruik bij leveranciers.
  • kan geen verbinding maken met appliances van IPAM-leveranciers die zich in een datacenter op locatie bevinden achter een NAT/firewall die niet openbaar toegankelijk is.
  • biedt snelle en uiterst betrouwbare prestaties.

Voorwaarden

Procedure

 1. Als u een FaaS-gebaseerde uitbreidbaarheidsactie op locatie wilt maken voor gebruik als uitvoeringsomgeving voor IPAM-integratie, selecteert u Uitbreidbaarheid > Bibliotheek > Acties.
 2. Klik op Nieuwe actie, voer een actienaam en beschrijving in en geef een project op.
 3. Selecteer Op locatie in het vervolgkeuzemenu FaaS-provider.
 4. Vul het formulier in om de uitbreidbaarheidsactie te definiëren.

  Zie Levenscycli van applicaties uitbreiden en automatiseren met uitbreidbaarheid voor meer informatie over uitbreidbaarheidsacties.

  videopictogram wordt weergegeven Voor gerelateerde informatie over de actieve omgeving raadpleegt u de blogvideo over de integratie van de Infoblox IPAM-invoegtoepassing, ongeveer vanaf minuut 24 in de video.