Wanneer u een Automation Assembler-sjabloon implementeert, vereist een resource mogelijk dat eerst een andere resource beschikbaar is.

Belangrijk:

Pijlen geven alleen een afhankelijkheid aan, geen verbinding. Zie Aan de slag met het maken en ontwerpen van cloudsjablonen in VMware Aria Automation om resources te verbinden zodat ze communiceren.

Expliciete afhankelijkheden

Soms vereist een resource dat een andere resource eerder wordt geïmplementeerd. Er moet bijvoorbeeld eerst een databaseserver bestaan, voordat een applicatieserver kan worden gemaakt en geconfigureerd om er toegang toe te krijgen.

Met een expliciete afhankelijkheid wordt de samenstellingsvolgorde tijdens het implementeren ingesteld, of voor de acties voor in- of uitschalen. U kunt een expliciete afhankelijkheid toevoegen met behulp van het grafische ontwerpcanvas of de code-editor.

  • Ontwerpcanvasoptie — teken een verbinding die begint bij de afhankelijke resource en eindigt bij de resource die eerst moet worden geïmplementeerd.
  • Code-editoroptie — voeg de eigenschap dependsOn toe aan de afhankelijke resource en identificeer de resource die eerst moet worden geïmplementeerd.

    Een expliciete afhankelijkheid maakt een ononderbroken pijl in het canvas.

Expliciete afhankelijkheid

Eigenschapsbindingen

Soms heeft een resource-eigenschap een waarde nodig die in de eigenschap van een andere resource kan worden gevonden. Een back-upserver heeft bijvoorbeeld mogelijk de besturingssysteemimage van de databaseserver nodig waarvan een back-up wordt gemaakt. Dus moet de databaseserver eerst bestaan.

Een eigenschapsbinding of impliciete afhankelijkheid bepaalt de aanmaakvolgorde door te wachten tot de vereiste eigenschap beschikbaar is voordat de afhankelijke resource wordt geïmplementeerd. U voegt een eigenschapsbinding toe met behulp van de code-editor.

  • Bewerk de afhankelijke resource en voeg een eigenschap toe die de resource en de eigenschap identificeert die eerst moeten bestaan.

    Een eigenschapsbinding is te herkennen aan een onderbroken pijl in het canvas.

Impliciete afhankelijkheid of eigenschapsbinding