Als u Automation Config met VMware Aria Automation heeft geïntegreerd, kunt u de SaltStack resource toepassen om de minions op virtuele machines in uw implementaties te installeren. Nadat de minion is geïmplementeerd, kunt u gebruikmaken van het krachtige configuratiebeheer, de correctie van afwijkingen en het statusbeheer van Automation Config om uw resources te beheren.

Minions zijn agents die de Salt-minionservice uitvoeren. De service abonneert zich op opdrachten die door een Salt-master worden gepubliceerd. Dit is een server die de Salt-masterservice uitvoert. Als een specifieke opdracht van toepassing is op een minion, voert de minion de opdracht uit.

U kunt de SaltStack resource gebruiken om minions te implementeren en statusbestanden toe te passen wanneer u Linux- en Windows-machines implementeert. Om minions en statusbestanden op bestaande implementaties toe te voegen of bij te werken, kunt u de actie SaltStack-resource koppelen voor dag 2 uitvoeren. Zie Welke acties kan ik uitvoeren op Automation Assembler-implementaties of ondersteunde resources voor meer informatie over de actie voor dag 2.

Als u de eigenschap saltConfiguration heeft gebruikt om minions en statusbestanden als actie voor dag 0 te implementeren, werkt u uw sjablonen bij om de SaltStack resource te gebruiken. De eigenschap saltConfiguration is niet langer beschikbaar voor gebruik in uw sjablonen.

De actie Salt-configuratie toepassen voor dag 2 is nog steeds beschikbaar voor resources die de eigenschap saltConfiguration gebruiken.

Voordat u aan de slag gaat

 1. Controleer of u de integratie van Automation Config heeft geconfigureerd. Zie Een Automation Config-integratie in VMware Aria Automation configureren voor meer informatie.
 2. Controleer in Automation Config of de FQDN-naamomzetting van minion naar master werkt.
  1. Als u de FQDN op de Salt-master in Automation Config wilt controleren, klik u op Doelen en selecteert u vervolgens de doelgroep Alle minions.
  2. Filter de kolom Minion-id op de waarde saltmaster.
  3. Klik op saltmaster om de details weer te geven.
  4. Controleer of de FQDN-waarde klopt.
 3. Als u minions implementeert op een Linux-machine, controleert u of voor de images in vSphere die u van plan bent te implementeren met een Salt-minion, SSH-mogelijkheden zijn ingeschakeld. SSH wordt gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot de machine en de minion te implementeren.
 4. Als u minions implementeert op een Windows-machine, raadpleegt u Hoe implementeer ik minions met behulp van de API (RaaS) in een Windows-omgeving.

 5. Als u minions implementeert op een virtuele machine waarop VMware Tools is geïnstalleerd en een Salt-minion is geconfigureerd, controleert u of de Salt-minionsleutel van VMware Tools wordt weergegeven op het tabblad Geaccepteerd in de werkplek Minionsleutels in Automation Config. Zie Salt-minion inschakelen met VMware Tools voor meer informatie.
  Opmerking: Als de VMware Tools Salt-minion een oudere versie is, wordt de Salt-minion niet naar de nieuwste versie geüpgraded door het implementeren van een minion op de virtuele machine. U moet uw Salt-master handmatig upgraden. Zie De masterplug-in upgraden voor meer informatie.
 6. Controleer of u IP-adressen kunt toewijzen aan de machines die u implementeert.

  Automation Config vereist dat de machines openbare IP-adressen hebben. Gebruik de IP-adressen van het openbare IP CIDR-bereik voor het SDDC (software-defined datacenter) waar uw Salt-master zich bevindt.

  Opmerking:

  Als er geen openbaar IP-adres is geconfigureerd voor de machine, wordt het IP-adres van de eerste NIC gebruikt.

 7. Controleer of de cloudsjabloon waaraan u de minion toevoegt, kan worden geïmplementeerd voordat u de SaltStack resource-eigenschappen toevoegt.
 8. Controleer of u over de volgende servicerollen beschikt:
  1. Automation Assembler-beheerder
  2. Automation Assembler-gebruiker
  3. Automation Service Broker-beheerder

  Deze servicerollen zijn vereist voor het gebruik van de SaltStack resource.