Providerbeheerders kunnen virtuele privézones (VPZ) in Automation Assembler beheren om de toewijzing van infrastructuurresources per tenant te beheren. Op de pagina Tenantbeheer kunnen beheerders tenants en VPZ-zones weergeven en VPZ's voor tenants in- of uitschakelen.

Virtuele privézones worden standaard niet toegewezen aan tenants. U moet de VPZ's op deze pagina toewijzen om deze met uw tenants te kunnen gebruiken.

VPZ's die worden gemaakt, zijn standaard ingeschakeld. Een ingeschakelde VPZ is klaar om te worden toegewezen en gebruikt met de opgegeven tenant. Wanneer VPZ's zijn uitgeschakeld, kunnen deze niet worden gebruikt voor het inrichten of toewijzen aan een tenant. Een VPZ kan worden uitgeschakeld, maar nog steeds worden toegewezen aan een tenant.

Wanneer een providerbeheerder naar de pagina Tenantbeheer navigeert, worden op de pagina alle beschikbare tenants weergegeven en kan de beheerder er een selecteren. Nadat een tenant is geselecteerd, worden op de pagina VPZ's weergegeven die momenteel zijn toegewezen voor die tenant. De beheerder kan deze pagina gebruiken om VPZ's toe te wijzen aan de geselecteerde tenant.

Wanneer een VPZ is toegewezen, kunnen tenantbeheerders deze toevoegen aan hun projecten en wordt deze beschikbaar voor inrichting door tenantgebruikers. Nadat een VPZ is toegewezen aan één tenant, kan deze aan een andere tenant worden toegewezen.

Nadat een VPZ is ingeschakeld, is deze klaar voor gebruik binnen de opgegeven tenant. Providerbeheerders kunnen VPZ's uitschakelen om onderhouds- of tenantherconfiguratie mogelijk te maken, en zij kunnen gebruikers meldingen geven over de uitschakeling. Als u een VPZ niet meer permanent beschikbaar wilt maken voor een tenant, kunt u de toewijzing ervan opheffen. Als de toewijzing van een bestaande VPZ aan een tenant om een bepaalde reden niet kan worden opgeheven, kan deze niet worden gebruikt om implementaties van die tenant te maken.

Voorwaarden

Procedure

  1. Selecteer Tenants beheren in Automation Assembler.
    Op de pagina Tenantbeheer worden alle tenants weergegeven die zijn geconfigureerd voor de organisatie van de beheerder in een kaartweergave.
  2. Klik op een tenant om deze te selecteren.
  3. Klik op het tabblad Infrastructuurbeheer om alle toegewezen VPZ's voor de tenant weer te geven.
  4. Selecteer Virtuele privézone toewijzen om een dialoogvenster te openen waarin alle zones worden weergegeven die momenteel niet aan tenants zijn toegewezen. Wijs de zone toe aan een tenant.
  5. Selecteer een of meer zones in het dialoogvenster en klik op Toewijzen aan tenant.

Volgende stappen

Nadat VPZ's zijn toegewezen, kunnen tenantbeheerders deze toewijzen aan projecten.

Providerbeheerders kunnen de kaartweergave van tenants gebruiken om de status van VPZ's te controleren en te beheren.

  • Als u een tenant wilt uitschakelen, klikt u op Uitschakelen op de kaart voor de tenant.
  • Als u een tenant wilt inschakelen, klikt u op Inschakelen op de kaart voor de tenant.
  • Als u de toewijzing voor een tenant ongedaan wilt maken, klikt u op Toewijzing ongedaan maken op de kaart voor die tenant.