U kunt een bestaand netwerk definiëren om IP-adreswaarden te gebruiken die worden opgehaald van en beheerd door een externe IPAM-provider in plaats van intern via VMware Aria Automation.

U kunt een netwerk definiëren om toegang te krijgen tot bestaande IP-instellingen die u heeft gedefinieerd in het externe IPAM-provideraccount van uw organisatie. Deze stap beschrijft de integratie van de Infoblox-provider die u in de vorige stap hebt gemaakt.

In dit voorbeeld configureert u een netwerkprofiel met bestaande netwerken waarvoor de gegevens zijn verzameld bij vCenter. Vervolgens configureert u deze netwerken om IP-informatie van een externe IPAM-provider te krijgen, in dit geval Infoblox. Virtuele machines die u inricht vanaf VMware Aria Automation die met dit netwerkprofiel kunnen worden gevonden, krijgen hun IP en andere TCP/IP-gerelateerde instellingen van de externe IPAM-provider.

Zie Netwerkresources in VMware Aria Automation voor meer informatie over netwerken. Zie Netwerkprofielen toevoegen in VMware Aria Automation en Meer informatie over netwerkprofielen in VMware Aria Automation voor meer informatie over netwerkprofielen.

Zie Hoe configureer ik een netwerkprofiel om een netwerk op aanvraag te ondersteunen voor een externe IPAM-integratie in VMware Aria Automation voor gerelateerde informatie.

Voorwaarden

Deze reeks stappen wordt weergegeven in de context van een integratiewerkstroom van de IPAM-provider. Zie Tutorial: Een providerspecifieke externe IPAM-integratie voor VMware Aria Automation configureren.

Procedure

 1. Als u een netwerk wilt configureren, klikt u op Infrastructuur > Resources > Netwerken.
 2. Selecteer op het tabblad Netwerken een bestaand netwerk dat u wilt gebruiken met het integratiepunt van de IPAM-provider. In dit voorbeeld is de netwerknaam net.23.117-only-IPAM.

  Voor netwerken in de lijst zijn gegevens verzameld door VMware Aria Automation vanuit een vCenter in uw organisatie.

 3. Als u waarden wilt ophalen van de externe IPAM-provider, controleert u of buiten de instellingen Account/regio, Naam en Netwerkdomein, alle andere netwerkinstellingen leeg zijn, waaronder de volgende:
  • Domein (zie opmerking in stap 8)
  • CIDR
  • Standaardgateway
  • DNS-servers
  • DNS-zoekdomeinen
 4. Klik op het tabblad IP-bereiken en klik op IPAM IP-bereik toevoegen.
 5. Selecteer in het menu Netwerk het netwerk dat u zojuist hebt geconfigureerd, bijvoorbeeld net.23.117-only-IPAM.
 6. Selecteer in het menu Provider het IPAM-integratiepunt Infloblox_Integration dat u eerder in de werkstroom hebt gemaakt.
 7. Selecteer een van de weergegeven netwerkweergaven in het vervolgkeuzemenu Adresruimte dat nu zichtbaar is.

  Een adresruimte in Infoblox wordt aangeduid als netwerkweergave.

  De netwerkweergaven worden opgehaald uit uw IPAM-provideraccount. In dit voorbeeld wordt het subnet van het netwerk gebruikt dat u zojuist hebt geconfigureerd, bijvoorbeeld net.23.117-IPAM, het integratiepunt Infloblox_Integration dat u eerder in de werkstroom hebt gemaakt en een adresruimte met de naam standaard.

  Weergegeven waarden voor de adresruimte worden opgehaald van de externe IPAM-provider.

 8. Selecteer een of meer netwerken in de lijst met weergegeven netwerken die beschikbaar zijn voor de geselecteerde adresruimte. Selecteer bijvoorbeeld 10.23.117.0/24.

  In dit voorbeeld bevatten de waarden van de kolom Domeinen en DNS-servers voor het geselecteerde netwerk Infoblox-waarden.

  Opmerking: Als u in stap 3 een netwerk selecteert waarvoor een domein is opgegeven voor VMware Aria Automation en vervolgens een netwerk selecteert uit de adresruimte van de externe IPAM-provider die een domeinwaarde bevat, krijgt de domeinwaarde in het externe IPAM-providernetwerk voorrang op het domein dat is opgegeven in VMware Aria Automation. Als de instelling voor het IPAM IP-bereik geen domeinwaarde bevat, die is opgegeven in Automation Assembler of in de externe IPAM-provider, mislukt de inrichting.

  Voor Infoblox kunt u de blueprinteigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix op machineniveau gebruiken om de domeinwaarde te overschrijven. Zie Infoblox-specifieke eigenschappen en uitbreidbaarheidskenmerken voor IPAM-integraties in VMware Aria Automation-cloudsjablonen gebruiken voor gerelateerde informatie.

 9. Klik op Toevoegen om het IPAM IP-bereik voor het netwerk op te slaan.
  Het bereik is zichtbaar in de tabel IP-bereiken.
 10. Klik op het tabblad IP-adressen.
  Nadat u een machine hebt ingericht met behulp van het nieuwe adresbereik van de externe IPAM-provider, wordt een nieuwe record weergegeven in de tabel IP-adressen.
 11. Als u een netwerkprofiel wilt configureren om het netwerk te gebruiken, klikt u op Infrastructuur > Configureren > Netwerkprofielen.
 12. Geef het netwerkprofiel een naam, bijvoorbeeld Infoblox-NP en voeg de volgende voorbeeldinstellingen toe.
  • Tabblad Samenvatting:
   • Geef een vSphere-cloudaccount/-regio op.
   • Voeg een capaciteitstag voor het netwerkprofiel toe voor het netwerkprofiel, bijvoorbeeld infoblox_abx.

    Noteer de capaciteitstag, aangezien u deze ook als cloudsjabloonbeperkingstag moet gebruiken om de inrichtingskoppeling in de cloudsjabloon te maken.

  • Tabblad Netwerken:
   • Voeg het netwerk toe dat u eerder hebt gemaakt, bijvoorbeeld net.23.117-only-IPAM.
 13. Klik op Opslaan om het netwerkprofiel met deze instellingen op te slaan.

resultaten

De netwerk- en netwerkprofielinstelling wordt nu geconfigureerd voor een bestaand netwerktype dat wordt gebruikt voor de Infoblox IPAM-integratie in een cloudsjabloon.