Automation Assembler bevat vooraf gedefinieerde gebeurtenisonderwerpen.

Gebeurtenisonderwerpen

Gebeurtenisonderwerpen zijn categorieën die soortgelijke gebeurtenissen groeperen. Wanneer gebeurtenisonderwerpen aan een abonnement zijn toegewezen, bepalen deze welke gebeurtenis het abonnement activeert. De volgende gebeurtenisonderwerpen worden standaard met Automation Assembler geleverd. Alle onderwerpen kunnen worden gebruikt om aangepaste eigenschappen of codes van de resource toe te voegen of bij te werken. Als een Automation Orchestrator-werkstroom of uitbreidbaarheidsactie mislukt, mislukt ook de overeenkomende taak.

Tabel 1. Gebeurtenisonderwerpen voor Cloud Assembly
Gebeurtenisonderwerp Blokkeerbaar Beschrijving
Approval Events Ja Uitgegeven wanneer een actie wordt geactiveerd waarvoor goedkeuring is vereist.
Template configuration Nee Uitgegeven wanneer een cloudsjabloonconfiguratiegebeurtenis, zoals het maken of verwijderen van een cloudsjabloon, plaatsvindt. Dit gebeurtenisonderwerp kan nuttig zijn voor het melden van dergelijke gebeurtenissen aan externe systemen.
Template version configuration Nee Uitgegeven wanneer een nieuwe versiegebeurtenis voor een cloudsjabloon plaatsvindt, zoals het maken, vrijgeven, opheffen van de vrijgave of herstellen van een versie. Dit gebeurtenisonderwerp kan nuttig zijn voor integraties met versiecontrolesystemen van derden.
Compute allocation Ja Uitgegeven vóór de toewijzing van resourcenames en hostselections. Beide eigenschappen kunnen tijdens deze fase worden gewijzigd. Eenmaal uitgegeven voor een cluster van machines.
Compute gateway post provisioning Ja Uitgegeven nadat een computergatewayresource is ingericht.
Compute gateway post removal Ja Uitgegeven nadat een computergateway is verwijderd.
Compute gateway provisioning Ja Uitgegeven voordat een computergateway is ingericht.
Compute gateway removal Ja Uitgegeven voordat een computergateway is verwijderd.
Compute initial power on Ja Uitgegeven nadat een resource is ingericht op de hypervisorlaag, maar voordat de resource voor de eerste keer wordt ingeschakeld. Momenteel wordt dit gebeurtenisonderwerp alleen ondersteund voor vSphere. Gebeurtenissen worden voor elke machine in een cluster verzonden.
Opmerking: U kunt de eerste inschakeling voor de resource overslaan.
Compute nat post provisioning Ja Uitgegeven nadat een computer-NAT-resource is ingericht.
Compute nat post removal Ja Uitgegeven nadat een computer-NAT-resource is verwijderd.
Compute nat provisioning Ja Uitgegeven voordat een computer-NAT is ingericht.
Compute nat removal Ja Uitgegeven voordat een computer-NAT is verwijderd.
Compute post provision Ja Uitgegeven nadat een resource is ingericht. Gebeurtenissen worden voor elke machine in een cluster verzonden.
Compute post removal Ja Uitgegeven nadat een computerbron is verwijderd. Gebeurtenissen worden voor elke machine in een cluster verzonden.
Compute provision Ja Uitgegeven voordat de resource wordt ingericht op de hypervisorlaag. Gebeurtenissen worden voor elke machine in een cluster verzonden.
Opmerking: U kunt het toegewezen IP-adres wijzigen.
Compute removal Ja Uitgegeven voordat de resource wordt verwijderd. Gebeurtenissen worden voor elke machine in een cluster verzonden.
Compute reservation Ja Uitgegeven op het moment van de reservering. Eenmaal uitgegeven voor een cluster van machines.
Opmerking: U kunt de volgorde van plaatsingen wijzigen.
Custom resource post provision Ja Uitgegeven voor gebeurtenissen na inrichting die worden geactiveerd door aangepaste resourcebewerkingen.
Custom resource pre provision Ja Uitgegeven voor gebeurtenissen vóór inrichting die worden geactiveerd door aangepaste resourcebewerkingen.
Deployment action completed Ja Uitgegeven na het voltooien van een implementatieactie.
Deployment action requested Ja Uitgegeven voordat een implementatieactie is voltooid.
Deployment completed Ja Uitgegeven na de implementatie van een cloudsjabloon- of catalogusaanvraag.
Deployment onboarded Nee Uitgegeven wanneer het onboarden van een nieuwe implementatie is voltooid.
Deployment requested Ja Uitgegeven vóór de implementatie van een cloudsjabloon- of catalogusaanvraag.
Deployment resource action completed Ja Uitgegeven na de implementatie van een resourceactie.
Deployment resource action requested Ja Uitgegeven vóór de implementatie van een resourceactie.
Deployment resource completed Ja Uitgegeven na de inrichting van een implementatieresource.
Deployment resource requested Ja Uitgegeven vóór de inrichting van een implementatieresource.
Disk allocation Ja Uitgegeven vóór de voorafgaande toewijzing van schijfresources.
Disk attach Ja Uitgegeven voordat een schijf aan een machine is gekoppeld. Disk attach is een gebeurtenis voor lezen en schrijven. Schijfeigenschappen die worden ondersteund voor write-back zijn:
  • diskFullPaths
  • diskDatastoreNames
  • diskParentDirs

De drie vSphere-specifieke schijfeigenschappen zijn allemaal vereist voor updates. Alle andere eigenschappen zijn alleen-lezen.

Opmerking: Write-back is optioneel voor vSphere-eersteklasschijven.
Disk detach Ja Uitgegeven nadat een schijf van een machine is ontkoppeld. Disk detach is een alleen-lezen-gebeurtenis.
Disk post removal Ja Uitgegeven nadat een schijfresource is verwijderd.
Disk post resize Ja Uitgegeven nadat de grootte van de schijfresource is gewijzigd.
Idem Service post event Nee Uitgegeven wanneer een Idem-taak is voltooid of mislukt
Kubernetes cluster allocation Ja Uitgegeven vóór de toewijzing vooraf van resources voor een Kubernetes-cluster.
Kubernetes cluster post provision Ja Uitgegeven nadat een Kubernetes-cluster is ingericht.
Kubernetes cluster post removal Ja Uitgegeven nadat een Kubernetes-cluster is verwijderd.
Kubernetes cluster provision Ja Uitgegeven voordat een Kubernetes-cluster is ingericht.
Kubernetes cluster removal Ja Uitgegeven voordat het proces voor het verwijderen van een Kubernetes-cluster is gestart.
Kubernetes namespace allocation Ja Uitgegeven tijdens de toewijzing vooraf voor Kubernetes-naamruimteresources.
Kubernetes namespace post provision Ja Uitgegeven nadat een Kubernetes-naamruimteresource is ingericht.
Kubernetes namespace post removal Ja Uitgegeven nadat een Kubernetes-naamruimteresource is verwijderd.
Kubernetes namespace provision Ja Uitgegeven voordat een Kubernetes-naamruimte is ingericht.
Kubernetes namespace removal Ja Uitgegeven voordat een naamruimteclusterresource is verwijderd.
Kubernetes supervisor namespace allocation Ja Uitgegeven tijdens de toewijzing vooraf voor Kubernetes-supervisornaamruimteresources.
Kubernetes supervisor namespace post provision Ja Uitgegeven nadat een supervisornaamruimte is ingericht.
Kubernetes supervisor namespace post removal Ja Uitgegeven nadat een supervisornaamruimteresource is verwijderd.
Kubernetes supervisor namespace provision Ja Uitgegeven voordat een supervisornaamruimte is ingericht.
Kubernetes supervisor namespace removal Ja Uitgegeven voordat een supervisornaamruimteresource is verwijderd.
Load balancer post provision Ja Uitgegeven na het inrichten van een load balancer.
Load balancer post removal Ja Uitgegeven na het verwijderen van een load balancer.
Load balancer provision Ja Uitgegeven vóór het inrichten van een load balancer.
Load balancer removal Ja Uitgegeven vóór het verwijderen van een load balancer.
Network Configure Ja Uitgegeven wanneer het netwerk wordt geconfigureerd tijdens de berekeningstoewijzing.
Opmerking: Het gebeurtenisonderwerp Netwerk configureren ondersteunt meerdere IP-adressen/NIC's.

Het gebruik van een vast toegewezen IP-adres (assignment:static) wordt niet ondersteund in een cloudsjabloon wanneer u het gebeurtenisonderwerp Netwerk configureren gebruikt.

Network post provisioning Ja Uitgegeven nadat een netwerkresource is ingericht.
Network post removal Ja Uitgegeven nadat een netwerkresource is verwijderd.
Network provisioning Ja Uitgegeven voordat een netwerkresource is ingericht.
Network removal Ja Uitgegeven voordat een netwerkresource is verwijderd.
Post unregistered provisioned approval Ja Uitgegeven nadat de registratie van een ingerichte machine ongedaan is gemaakt.
Pre unregistered provisioned approval Ja Uitgegeven voordat de registratie van een ingerichte machine ongedaan is gemaakt.
Project Lifecycle Event Topic Nee Uitgegeven wanneer een project wordt gemaakt, bijgewerkt of verwijderd.
Provider resource action cud Nee Uitgegeven wanneer een resourceactie wordt gemaakt, bijgewerkt of verwijderd.
Provisioning request Ja Uitgegeven wanneer een aanvraag naar de inrichtingsservice wordt verzonden. Dit kan een toewijzingsaanvraag, inrichtingsaanvraag of een bewerking voor dag 2, zoals verwijderen, zijn. Toewijzingsaanvragen worden eenmaal voor elk cluster van machines uitgegeven. Inrichtingsaanvragen en aanvragen voor dag 2 worden uitgegeven voor elke machine in een cluster.
Security group post provision Ja Uitgegeven nadat een beveiligingsgroep is ingericht.
Security group post removal Ja Uitgegeven nadat een beveiligingsgroep is verwijderd.
Security group provisioning Ja Uitgegeven voordat een beveiligingsgroep is ingericht.
Security group removal Ja Uitgegeven voordat een beveiligingsgroep is verwijderd.

Gebeurtenisparameters

Nadat u een gebeurtenisonderwerp hebt toegevoegd, kunt u de parameters van dat gebeurtenisonderwerp weergeven. Deze gebeurtenisparameters bepalen de structuur van de lading van de gebeurtenis of inputProperties. Bepaalde gebeurtenisparameters kunnen niet worden gewijzigd en worden als alleen-lezen gemarkeerd. U kunt deze alleen-lezen-parameters identificeren door op het informatiepictogram rechts naast de parameter te klikken.