Als cloudbeheerder kunt u momentopnamen op basis van plug-ins van Google Cloud Platform-schijven (GCP) in Automation Assembler maken en beheren.

Als u een back-up van een schijf moet maken, kunt u de resource Momentopname in uw cloudsjablonen gebruiken. U kunt de resource Momentopname aan elk type schijf koppelen. U kunt ook een nieuwe instantie of schijf maken met behulp van een momentopname. Nadat de momentopname is gemaakt, kunt u zich aanmelden bij uw Google Cloud Console om de momentopname weer te geven.

De volgende sectie bevat enkele voorbeelden van cloudsjablonen voor het gebruik van momentopnamen.

Een momentopname van een opstartschijf maken

In de volgende cloudsjabloon ziet u hoe u een momentopname kunt maken van een opstartschijf die aan een instantie is gekoppeld. In dit voorbeeld gebruikt u een computerhelper, een netwerkhelper, een imagehelper en een soorthelper.
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Allocations_Image_1:
  type: Allocations.Image
  properties:
   image: ubuntu
 Allocations_Network_1:
  type: Allocations.Network
  properties:
   networkType: existing
 Allocations_Compute_1:
  type: Allocations.Compute
  properties:
   accountType: gcp
 Allocations_Flavor_1:
  type: Allocations.Flavor
  properties:
   flavor: small
 mysql:
  type: Idem.GCP.COMPUTE.INSTANCE
  properties:
   name: mysql
   zone: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.id}
   account: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.name}
   project: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project}
   network_interfaces:
    - name: nic0
     stack_type: IPV4_ONLY
     subnetwork: ${'/projects/' + resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project + '/regions/' + resource.Allocations_Compute_1.selectedRegion.id + '/subnetworks/' + resource.Allocations_Network_1.selectedSubnet.name}
   disks:
    - device_name: ${resource.mysql-boot-disk.name}
     source: ${resource.mysql-boot-disk.resource_id}
     boot: true
    - boot: false
     device_name: ${resource.mssql-attached-disk.name}
     source: ${resource.mssql-attached-disk.resource_id}
   machine_type: ${'/projects/' + resource.Allocations_Flavor_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project + '/zones/' + resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.id + '/machineTypes/' + resource.Allocations_Flavor_1.selectedInstanceTypeName}
 mssql-attached-disk:
  type: Idem.GCP.COMPUTE.DISK
  properties:
   name: attached-disk
   account: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.name}
   size_gb: 1
   project: ${resource.Allocations_Flavor_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project}
   zone: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.name}
   type: ${'/projects/' + resource.Allocations_Flavor_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project + '/zones/' + resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.id + '/diskTypes/pd-extreme'}
 mysql-boot-disk:
  type: Idem.GCP.COMPUTE.DISK
  properties:
   name: mysql-boot-disk
   account: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.name}
   size_gb: 12
   project: ${resource.Allocations_Flavor_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project}
   zone: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.name}
   type: ${'/projects/' + resource.Allocations_Flavor_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project + '/zones/' + resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.id + '/diskTypes/pd-balanced'}
 mysql-disk-snapshot:
  type: Idem.GCP.COMPUTE.SNAPSHOT
  dependsOn: ''
  properties:
   name: mysql-boot-disk-snapshot
   account: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.name}
   source_disk: ${resource.mysql-boot-disk.resource_id}

U gebruikt bindingen om in de resource_id van mysql-boot-disk door te geven aan de resource Momentopname.

Een nieuwe instantie maken van een momentopname

In de volgende cloudsjabloon ziet u hoe u een nieuwe instantie maakt van een momentopname. In dit voorbeeld gebruikt u ook een computerhelper, imagehelper, netwerkhelper en soorthelper.
atVersion: 1
inputs:
 disk-snapshot-Id:
  type: string
  title: Disk Snapshot Link id
resources:
 Allocations_Image_1:
  type: Allocations.Image
  properties:
   image: ubuntu
 Allocations_Network_1:
  type: Allocations.Network
  properties:
   networkType: existing
 Allocations_Compute_1:
  type: Allocations.Compute
  properties:
   accountType: gcp
 Allocations_Flavor_1:
  type: Allocations.Flavor
  properties:
   flavor: small
 mysql:
  type: Idem.GCP.COMPUTE.INSTANCE
  properties:
   name: mysql-from-snapshot
   zone: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.id}
   account: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.name}
   project: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project}
   network_interfaces:
    - name: nic0
     stack_type: IPV4_ONLY
     subnetwork: ${'/projects/' + resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project + '/regions/' + resource.Allocations_Compute_1.selectedRegion.id + '/subnetworks/' + resource.Allocations_Network_1.selectedSubnet.name}
   disks:
    - device_name: ${resource.restored-disk.name}
     source: ${resource.restored-disk.resource_id}
     boot: true
   machine_type: ${'/projects/' + resource.Allocations_Flavor_1.selectedCloudAccount.additionalProperties.gcp.project + '/zones/' + resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.id + '/machineTypes/' + resource.Allocations_Flavor_1.selectedInstanceTypeName}
 restored-disk:
  type: Idem.GCP.COMPUTE.DISK
  properties:
   name: restored
   account: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedCloudAccount.name}
   disk_name: restored-boot
   zone: ${resource.Allocations_Compute_1.selectedPlacementCompute.id}
   source_snapshot: ${input.disk-snapshot-Id}
   boot: true

U gebruikt invoerparameters om gebruikers toe te staan de snapshot-Id van de momentopname in te voeren die zij voor de opstartschijf willen gebruiken.