Op de pagina Uitbreidbaarheidsgebeurtenissen wordt een lijst weergegeven met alle gebeurtenissen die in uw omgeving hebben plaatsgevonden.

U kunt het logboek met uitbreidbaarheidsgebeurtenissen bekijken door te navigeren naar Uitbreidbaarheid > Gebeurtenissen. U kunt de lijst met gebeurtenissen ook op een of meer eigenschappen filteren. Als u meer informatie over een afzonderlijke gebeurtenis wilt bekijken, selecteert u de id van de gebeurtenis.

De pagina Gebeurtenis bevat een lijst met alle uitbreidbaarheidsgebeurtenissen.