Een cloudbeheerder kan VMware Aria Automation-resources controleren die via gegevensverzameling beschikbaar worden gesteld.

De cloudbeheerder kan resources met capaciteitstags labelen om te bepalen waar VMware Aria Automation-cloudsjablonen worden geïmplementeerd.

Naast de weergaven die hier worden geboden kunt u met het tabblad Resources ook verschillende resources beheren. Zie Resources beheren in Automation Assembler.