U kunt netwerk-, beveiligings- en load-balancerresources en -instellingen gebruiken in Automation Assembler-blueprintontwerpen en -implementaties.

Zie vRealize Automation Resource Type Schema voor een samenvatting van de opties voor cloudsjabloonontwerpcode.

Deze voorbeelden tonen de resources voor netwerk, beveiliging en load balancer in een standaardontwerp van cloudsjablonen.

Netwerken

Resourcescenario Voorbeeldontwerpcode voor cloudsjabloon
vSphere-machine met meerdere NIC's die zijn verbonden met vSphere- en NSX-netwerken met DHCP IP-toewijzing

resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   networks:
    - network: ${resource["demo-vSphere-Network"].id}
     deviceIndex: 0
    - network: ${resource["demo-NSX-Network"].id}
     deviceIndex: 1
 demo-vSphere-Network:
  type: Cloud.vSphere.Network
  properties:
   networkType: existing
 demo-NSX-Network:
  type: Cloud.NSX.Network
  properties:
   networkType: outbound
   
NSX-privénetwerk met de eigenschap vlanIds om een array van 3 VLAN's (123, 456 en 7) op te geven
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: test
   flavor: test
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}' 
 Cloud_NSX_Network_1:
  type: Cloud.NSX.Network
  properties:
   networkType: private
   vlanIds:
     - 123 
     - 456
     - 7
   
Een privénetwerk met een statisch IP-adres voor een Azure VM-implementatie toevoegen
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Azure_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: photon
   flavor: Standard_B1ls
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
     assignment: static
     address: 10.0.0.45
     assignPublicIpAddress: false
 Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing

U kunt een vast toegewezen IP-adres gebruiken met VMware Aria Automation IPAM (intern zoals geleverd door VMware Aria Automation of extern op basis van de VMware Aria Automation IPAM SDK, zoals voor een van de Infoblox-invoegtoepassingen die beschikbaar zijn in de VMware Marketplace). Andere gebruiken van assignment: static worden niet ondersteund, zoals beschreven in het gedeelte Restricties van Meer informatie over netwerkresources in VMware Aria Automation-cloudsjablonen.

resources:
 demo_vm:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   image: 'photon'
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024
   networks:
    - network: ${resource.demo_nw.id}
     assignment: static
 demo_nw:
  type: Cloud.vSphere.Network
  properties:
   networkType: existing
Voeg regels voor NAT en DNAT port mapping toe of bewerk deze in een Cloud.NSX.NAT-resource voor een bestaande implementatie.
resources:
 gw:
  type: Cloud.NSX.Gateway
  properties:
   networks:
    - ${resource.akout.id}
 nat:
  type: Cloud.NSX.Nat
  properties:
   networks:
    - ${resource.akout.id}
   natRules:
    - translatedInstance: ${resource.centos.networks[0].id}
     index: 0
     protocol: TCP
     kind: NAT44
     type: DNAT
     sourceIPs: any
     sourcePorts: 80
     translatedPorts: 8080
     destinationPorts: 8080
     description: edit
    - translatedInstance: ${resource.centos.networks[0].id}
     index: 1
     protocol: TCP
     kind: NAT44
     type: DNAT
     sourceIPs: any
     sourcePorts: 90
     translatedPorts: 9090
     destinationPorts: 9090
     description: add
   gateway: ${resource.gw.id}
 centos:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   image: WebTinyCentOS65x86
   flavor: small
   customizationSpec: Linux
   networks:
    - network: ${resource.akout.id}
     assignment: static
 akout:
  type: Cloud.NSX.Network
  properties:
   networkType: outbound
   constraints:
    - tag: nsxt-nat-1-M2
    

Publieke cloudmachine gebruikt een intern IP-adres in plaats van een openbaar IP. In dit voorbeeld wordt een specifieke netwerk-ID gebruikt.

N.b: de optie network: wordt gebruikt in de instelling networks: om een doelnetwerk-ID op te geven. De optie name: in de instelling networks: is verouderd en mag niet worden gebruikt.

resources:
 wf_proxy:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: ubuntu 16.04
   flavor: small
   constraints:
    - tag: 'platform:vsphere'
   networks:
    - network: '${resource.wf_net.id}'
     assignPublicIpAddress: false

Gerouteerd netwerk met behulp van het NSX-netwerkresourcetype.

Cloud_NSX_Network_1:
  type: Cloud.NSX.Network
  properties:
   networkType: routed
Voeg een tag toe aan een machine-NIC-resource in de cloudsjabloon.
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Machine_1:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 flavor: small
 image: ubuntu
 networks:
   - name: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
   deviceIndex: 0
   tags: 
   - key: 'nic0'
    value: null
   - key: internal
    value: true
   - name: '${resource.Cloud_Network_2.name}'
   deviceIndex: 1
   tags: 
   - key: 'nic1'
    value: null
   - key: internal
    value: false

Tag logische schakelopties van NSX-T voor een uitgaand netwerk.

Taggen wordt ondersteund voor NSX-T en VMware Cloud on AWS.

Voor meer informatie over dit scenario verwijzen we u naar het blogbericht Creating Tags in NSX in de community.

Cloud_NSX_Network_1:
  type: Cloud.NSX.Network
  properties:
   networkType: outbound
   tags: 
    - key: app
     value: opencart

Beveiligingsgroepen

Resourcescenario Voorbeeldontwerpcode voor cloudsjabloon

Bestaande beveiligingsgroep met een beperkingstag die wordt toegepast op een machine-NIC.

Als u een bestaande beveiligingsgroep wilt gebruiken, voert u bestaand in voor de eigenschap securityGroupType .

U kunt tags toewijzen aan een Cloud.SecurityGroup-resource om bestaande beveiligingsgroepen toe te wijzen met behulp van tagbeperkingen. Beveiligingsgroepen die geen tags bevatten, kunnen niet worden gebruikt in het cloudsjabloonontwerp.

Beperkingstags moeten worden ingesteld voor securityGroupType: existing-beveiligingsgroepresources. Deze beperkingen moeten overeenstemmen met de tags die zijn ingesteld voor de bestaande beveiligingsgroepen. Beperkingstags kunnen niet worden ingesteld voor securityGroupType: new-beveiligingsgroepresources.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 allowSsh_sg:
  type: Cloud.SecurityGroup
  properties:
   securityGroupType: existing
   constraints:
    - tag: allowSsh
 compute:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: centos
   flavor: small
   networks:
    - network: '${resource.prod-net.id}'
     securityGroups:
      - '${resource.allowSsh_sg.id}'
 prod-net:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing

Beveiligingsgroep op aanvraag met twee firewallregels die de Allow- en Deny-toegangsopties illustreren.

resources:
 Cloud_SecurityGroup_1:
  type: Cloud.SecurityGroup
  properties:
   securityGroupType: new
   rules:
    - ports: 5000
     source: 'fc00:10:000:000:000:56ff:fe89:48b4'
     access: Allow
     direction: inbound
     name: allow_5000
     protocol: TCP
    - ports: 7000
     source: 'fc00:10:000:000:000:56ff:fe89:48b4'
     access: Deny
     direction: inbound
     name: deny_7000
     protocol: TCP
 Cloud_vSphere_Machine_1:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   image: photon
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 256
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
     assignIPv6Address: true
     assignment: static
     securityGroups:
      - '${resource.Cloud_SecurityGroup_1.id}'
 Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing
Complexe cloudsjabloon met 2 beveiligingsgroepen, waaronder:
 • 1 bestaande beveiligingsgroep
 • 1 beveiligingsgroep op aanvraag met meerdere voorbeelden van firewallregels
 • 1 vSphere-machine
 • 1 bestaand netwerk

In dit voorbeeld ziet u verschillende combinaties van protocollen en poorten, services, IP CIDR als bron en doel, IP-bereik als bron of bestemming, en de opties voor alle, IPv6 en (::/0).

Voor machine-NIC's kunt u het verbonden netwerk en de beveiligingsgroep(en) opgeven. U kunt ook de NIC-index of een IP-adres opgeven.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 DEMO_ESG : existing security group - security group 1)
  type: Cloud.SecurityGroup
  properties:
   constraints:
    - tag: BlockAll
   securityGroupType: existing (designation of existing for security group 1) 
 DEMO_ODSG: (on-demand security group - security group 2))
  type: Cloud.SecurityGroup
  properties:
   rules: (multiple firewall rules in this section)
    - name: IN-ANY (rule 1)
     source: any
     service: any
     direction: inbound
     access: Deny
    - name: IN-SSH (rule 2)
     source: any
     service: SSH
     direction: inbound
     access: Allow
    - name: IN-SSH-IP (rule 3)
     source: 33.33.33.1-33.33.33.250
     protocol: TCP
     ports: 223
     direction: inbound
     access: Allow
    - name: IPv-6-ANY-SOURCE (rule 4)
     source: '::/0'
     protocol: TCP
     ports: 223
     direction: inbound
     access: Allow
    - name: IN-SSH-IP (rule 5)
     source: 44.44.44.1/24
     protocol: UDP
     ports: 22-25
     direction: inbound
     access: Allow
    - name: IN-EXISTING-SG (rule 6)
     source: '${resource["DEMO_ESG"].id}'
     protocol: ICMPv6
     direction: inbound
     access: Allow
    - name: OUT-ANY (rule 7)
     destination: any
     service: any
     direction: outbound
     access: Deny
    - name: OUT-TCP-IPv6 (rule 8)
     destination: '2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334/64'
     protocol: TCP
     ports: 22
     direction: outbound
     access: Allow
    - name: IPv6-ANY-DESTINATION (rule 9)
     destination: '::/0'
     protocol: UDP
     ports: 23
     direction: outbound
     access: Allow
    - name: OUT-UDP-SERVICE (rule 10)
     destination: any
     service: NTP
     direction: outbound
     access: Allow
   securityGroupType: new (designation of on-demand for security group 2)
 DEMO_VC_MACHINE: (machine resource)
  type: Cloud.vSphere.Machine 
  properties:
   image: PHOTON
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024
   networks: (Machine network NICs)
    - network: '${resource.DEMO_NW.id}'
     securityGroups:
      - '${resource.DEMO_ODSG.id}'
      - '${resource.DEMO_ESG.id}'
 DEMO_NETWORK: (network resource)
  type: Cloud.vSphere.Network
  properties:
   networkType: existing
   constraints:
    - tag: nsx62

Load balancers

Resourcescenario Voorbeeldontwerpcode voor cloudsjabloon

Geef een logboekregistratieniveau, algoritme en grootte op voor de load balancer.

Een voorbeeld van een NSX-load balancer met het gebruik van het logboekregistratieniveau, het algoritme en de grootte:

resources:
 Cloud_LoadBalancer_1:
  type: Cloud.NSX.LoadBalancer
  properties:
   name: myapp-lb
   network: '${appnet-public.name}'
   instances: '${wordpress.id}'
   routes:
    - protocol: HTTP port: '80'
     loggingLevel: CRITICAL 
     algorithm: LEAST_CONNECTION
     type: MEDIUM

Koppel een load balancer aan een benoemde machine of een benoemde machine-NIC. U kunt machine ID of machine network ID opgeven om de machine toe te voegen aan de pool met load balancers. De eigenschap van de instantie ondersteunt zowel machines (machine by ID) als NIC's (machine by network ID).

In het eerste voorbeeld gebruikt de implementatie de machine by ID-instelling om de machine te verdelen wanneer deze op een netwerk wordt geïmplementeerd.

In het tweede voorbeeld gebruikt de implementatie de machine by network ID-instelling om de machine alleen te verdelen wanneer de machine wordt geïmplementeerd op de genoemde machine-NIC.

Het derde voorbeeld toont beide instellingen die worden gebruikt in dezelfde instances-optie.

U kunt de eigenschap instances gebruiken om een machine-ID of een machinenetwerk-ID te definiëren:
 • Machine-ID
  Cloud_LoadBalancer_1:
   type: Cloud.LoadBalancer
   properties:
    network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
    instances: '${resource.Cloud_Machine_1.id}'
    
 • Machinenetwerk-ID
  Cloud_LoadBalancer_1:
   type: Cloud.LoadBalancer
   properties:
    network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
    instances: '${resource.Cloud_Machine_1.networks[0].id}'
 • Er is één machine opgegeven voor het opnemen van de load balancer en een andere machine-NIC die is opgegeven voor het opnemen van de load balancer:
  instances:
   - resource.Cloud_Machine_1.id
   - resource.Cloud_Machine_2.networks[2].id
Voeg instellingen voor gezondheidscontrole toe aan een load balancer van NSX. Aanvullende opties zijn httpMethod, requestBody en responseBody.
myapp-lb:
 type: Cloud.NSX.LoadBalancer
 properties:
  name: myapp-lb
  network: '${appnet-public.name}'
  instances: '${wordpress.id}'
  routes:
   - protocol: HTTP
    port: '80'
    algorithm: ROUND_ROBIN
    instanceProtocol: HTTP
    instancePort: '80'
    healthCheckConfiguration:
     protocol: HTTP
     port: '80'
     urlPath: /mywordpresssite/wp-admin/install.php
     intervalSeconds: 60
     timeoutSeconds: 10
     unhealthyThreshold: 10
     healthyThreshold: 2
    connectionLimit: '50'
    connectionRateLimit: '50'
    maxConnections: '500'
    minConnections: ''
   internetFacing: true{code}

Netwerk op aanvraag met een load balancer met 1 arm.

inputs: {}
resources:
 mp-existing:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: mp-existing
   networkType: existing
 mp-wordpress:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   name: wordpress
   count: 2
   flavor: small
   image: tiny
   customizationSpec: Linux
   networks:
    - network: '${resource["mp-private"].id}'
 mp-private:
  type: Cloud.NSX.Network
  properties:
   name: mp-private
   networkType: private
   constraints:
    - tag: nsxt
 mp-wordpress-lb:
  type: Cloud.LoadBalancer
  properties:
   name: wordpress-lb
   internetFacing: false
   network: '${resource.mp-existing.id}'
   instances: '${resource["mp-wordpress"].id}'
   routes:
    - protocol: HTTP
     port: '80'
     instanceProtocol: HTTP
     instancePort: '80'
     healthCheckConfiguration:
      protocol: HTTP
      port: '80'
      urlPath: /index.pl
      intervalSeconds: 60
      timeoutSeconds: 30
      unhealthyThreshold: 5
      healthyThreshold: 2

Bestaand netwerk met een load balancer.

formatVersion: 1
inputs:
 count:
  type: integer
  default: 1
resources:
 ubuntu-vm:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   name: ubuntu
   flavor: small
   image: tiny
   count: '${input.count}'
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
 Provider_LoadBalancer_1:
  type: Cloud.LoadBalancer
  properties:
   name: OC-LB
   routes:
    - protocol: HTTP
     port: '80'
     instanceProtocol: HTTP
     instancePort: '80'
     healthCheckConfiguration:
      protocol: HTTP
      port: '80'
      urlPath: /index.html
      intervalSeconds: 60
      timeoutSeconds: 5
      unhealthyThreshold: 5
      healthyThreshold: 2
   network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
   internetFacing: false
   instances: '${resource["ubuntu-vm"].id}'
 Cloud_NSX_Network_1:
  type: Cloud.NSX.Network
  properties:
   networkType: existing
   constraints:
    - tag: nsxt24prod

Meer informatie

Gerelateerde informatie is beschikbaar in de volgende VMware-blogs: