Als u een associatie tussen een NSX-cloudaccount en een vCenter-cloudaccount verwijdert, moet u ook de gerelateerde netwerkprofielen bijwerken om de gekoppelde NSX-objecten te verwijderen.

Als u een associatie tussen een NSX-cloudaccount en een vCenter-cloudaccount verwijdert, worden de infrastructuurelementen niet automatisch bijgewerkt door VMware Aria Automation. U moet uw bestaande netwerkprofielen bijwerken om de gekoppelde NSX-objecten te verwijderen.

De gebruikersinterface bevat informatie om de elementen van het netwerkprofiel als volgt te markeren:
  • Als het netwerkprofiel een bestaand netwerk van NSX geselecteerd heeft:
    • Het object is gemarkeerd als ongeldig en het bericht Sommige netwerkobjecten ontbreken of zijn ongeldig wordt weergegeven.
    • De objecten worden verwijderd wanneer u het netwerkprofiel opslaat.
  • Als het netwerkprofiel app-isolatie heeft geconfigureerd, moet u de instellingen voor het Isolatiebeleid bijwerken voordat het netwerkprofiel kan worden opgeslagen.
  • Als het netwerkprofiel beveiligingsgroepen of load balancers heeft geselecteerd, worden de objecten verwijderd wanneer u het netwerkprofiel opslaat.

Bestaande implementaties blijven werken zoals ontworpen voor bestaande onderdelen, maar zullen mislukken bij het maken van nieuwe onderdelen, bijvoorbeeld in een uitschaalbewerking.

Als u de associatie opnieuw tot stand brengt, wordt het netwerkprofiel opnieuw ingevuld en functioneren bestaande implementaties zoals ontworpen.

Als u het NSX-cloudaccount verwijdert, is het bovenstaande gedrag hetzelfde, maar worden de netwerkobjecten gemarkeerd als ontbreekt in plaats van ongeldig.