VMware Aria Automation ondersteunt Google Cloud Platform-opslagbuckets (GCP) zodat gebruikers snel en eenvoudig hun opslagresources kunnen maken en beheren. Ondersteuning voor VMware Aria Automation-opslagbuckets omvat het creëren van multiregionale/biregionale opslagbuckets, beperkte openbare toegang en encryptie.

Opmerking:

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u klassieke opslagbucketresources maakt. Als u opslagbucketresources op basis van plug-ins wilt maken, raadpleegt u Opslagbucketresources op basis van plug-ins configureren.

U maakt opslagbuckets met behulp van Automation Assembler-cloudsjablonen en u implementeert deze cloudsjablonen op de gebruikelijke manier met behulp van de functionaliteit van het tabblad Ontwerp in Automation Assembler. Nadat u een cloudsjabloon heeft geïmplementeerd, kunt u de GCP-portal controleren om te bevestigen dat de opslagbucket correct is ingericht.

De volgende eigenschappen zijn vereist voor opslagbucketcloudsjablonen.
 • Naam van opslagbucket - Er gelden beperkingen voor de constructie van de naam van de opslagbucket. Raadpleeg de volgende pagina voor gedetailleerde informatie: https://cloud.google.com/storage/docs/buckets
 • locationType - een van {SINGLE_REGION, DUAL_REGION, MULTI_REGION}. Als locationType DUAL_REGION of MULTI_REGION is, is de eigenschap regionID ook VERPLICHT. Er zijn verschillende waarden voor regionId, afhankelijk van locationType. Raadpleeg de volgende pagina voor gedetailleerde informatie: https://cloud.google.com/storage/docs/locations
 • storageClass - een van {STANDARD, NEARLINE, COLDLINE, ARCHIVE, REGIONAL, MULTI_REGIONAL, DURABLE_REDUCED_AVAILABILITY}

Als u opslagbuckets met beperkte openbare toegang wilt maken die zijn versleuteld door CMEK, zijn er een aantal vereisten zoals beschreven in de volgende link: https://cloud.google.com/storage/docs/encryption/using-customer-managed-keys

Opmerking: De door de klant beheerde encryptiesleutel moet zich in dezelfde regio bevinden als de opslagbucket.

Voorbeelden van cloudsjabloon voor opslagbucket

In de volgende voorbeelden van cloudsjablonen worden enkele typische benaderingen uitgelegd voor het maken van opslagbuckets met behulp van Automation Assembler-cloudsjablonen.

In het volgende voorbeeld van een cloudsjabloon ziet u hoe u een eenvoudige opslagbucket met één regio kunt maken.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_GCP_StorageBucket_1:
  type: Cloud.GCP.StorageBucket
  properties:
   name: simple-storage-bucket
   locationType: SINGLE_REGION
   storageClass: STANDARD

In het volgende voorbeeld van een cloudsjabloon wordt beperkte openbare toegang met een encryptiesleutel getoond.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_GCP_StorageBucket_1:
  type: Cloud.GCP.StorageBucket
  properties:
   name: encrypted-storage-bucket
   storageClass: STANDARD
   locationType: SINGLE_REGION
   kmsKey:
    kmsProjectId: gcp
    keyRingRegion: asia-east1
    keyRing: asia-key
    keyName: asia-east-key

In het volgende voorbeeld van een cloudsjabloon ziet u hoe u een opslagbucket met meerdere regio's kunt maken.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_GCP_StorageBucket_1:
  type: Cloud.GCP.StorageBucket
  properties:
   name: multi-regional-sb
   locationType: MULTI_REGION
   storageClass: STANDARD
   regionId: EU

In de volgende cloudsjabloon ziet u een voorbeeld van implementatie van een biregionale opslagbucket.

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_GCP_StorageBucket_1:
  type: Cloud.GCP.StorageBucket
 properties:
 name: dual-regional-sb
 storageClass: NEARLINE
 locationType: DUAL_REGION
 regionId: ASIA
 locations:
  - ASIA-EAST1
  - ASIA-SOUTHEAST1