Terwijl u implementaties en netwerken onderhoudt, moet u mogelijk de mogelijkheid hebben om machines te verplaatsen die u met Automation Assembler hebt geïmplementeerd.

U kunt een machine bijvoorbeeld eerst implementeren in een testnetwerk en vervolgens verplaatsen naar een productienetwerk. De techniek die hier wordt beschreven, stelt u in staat om een cloudsjabloon vooraf te ontwerpen en dergelijke acties voor dag 2 voor te bereiden. Houd er rekening mee dat de machine wordt verplaatst. Deze wordt niet verwijderd en opnieuw geïmplementeerd.

Deze procedure is alleen van toepassing op Cloud.vSphere.Machine-resources. Deze werkt niet voor cloudonafhankelijke machines die zijn geïmplementeerd in vSphere.

Voorwaarden

 • Het Automation Assembler-netwerkprofiel moet alle subnetten bevatten waarmee de machine verbinding maakt. In Automation Assembler kunt u netwerken controleren door naar Infrastructuur > Configureren > Netwerkprofielen te gaan.

  Het netwerkprofiel moet zich bevinden in een account en regio die deel uitmaken van het juiste Automation Assembler-project voor uw gebruikers.

 • Tag de twee subnetten met verschillende tags. In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat test en prod de tagnamen zijn.
 • De geïmplementeerde machine moet hetzelfde IP-toewijzingstype behouden. De machine kan niet worden gewijzigd van statisch in DHCP of andersom, terwijl u deze naar een ander netwerk verplaatst.

Procedure

 1. Ga in Automation Assembler naar Ontwerp en maak een cloudsjabloon voor de implementatie.
 2. In de invoersectie van de code voegt u een vermelding toe waarmee de gebruiker een netwerk kan selecteren.
  inputs:
   net-tagging:
    type: string
    enum:
     - test
     - prod
    title: Select a network
 3. Voeg in de resourcesectie van de code Cloud.Network toe en verbind de vSphere-machine.
 4. Maak onder Cloud.Network een beperking die verwijst naar de selectie vanuit de invoer.
  resources:
   ABCServer:  
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
     name: abc-server
     . . . 
     networks:
      - network: '${resource["ABCNet"].id}'
   ABCNet:
    type: Cloud.Network
    properties:
     name: abc-network
     . . .
     constraints:
      - tag: '${input.net-tagging}'
 5. Ga door met uw ontwerp en implementeer het op de gebruikelijke manier. Tijdens de implementatie wordt u gevraagd om het test- of prod-netwerk te selecteren.
 6. Wanneer u een wijziging voor dag 2 wilt aanbrengen, gaat u naar Resources > Implementaties > Implementaties en zoekt u de implementatie die aan de cloudsjabloon is gekoppeld.
 7. Klik rechts van de implementatie op Acties > Bijwerken.
 8. In het paneel Bijwerken vraagt de interface u op dezelfde manier om het test- of prod-netwerk te selecteren.
 9. Als u netwerken wilt wijzigen, selecteert u de gewenste optie, klikt u op Volgende en klikt u op Verzenden.