Acties voor dag 2 zijn wijzigingen die u kunt aanbrengen in geïmplementeerde resources. Er zijn limieten voor de wijzigingen die u kunt aanbrengen met behulp van de acties. Er zijn eigenschappen die u niet kunt wijzigen met bepaalde acties. Controleer de lijst met uitgesloten eigenschappen als u een wijziging verwachte maar er niets is gewijzigd.

Opslageigenschappen

De volgende opslageigenschappen kunnen niet worden gewijzigd met behulp van de implementatieactie Bijwerken.

Tabel 1. Lijst met uitgesloten eigenschappen
Implementatieonderdeel Eigenschap
Cloud.Machine storage - bootDiskCapacityInGB
Cloud.Machine storage - maxDiskCapacityInGB
Cloud.Machine storage - constraints
Cloud.Volume encrypted
Cloud.Volume name
Cloud.Volume constraints
Cloud.Volume maxDiskCapacityInGB
Cloud.Volume persistent
Cloud.Volume tags
Cloud.Vsphere.Disk datastore
Cloud.Vsphere.Disk storagePolicy
Cloud.Vsphere.Disk provisioningType
Cloud.Vsphere.Disk SCSIController
Cloud.Vsphere.Disk UnitNumber
Cloud.AWS.Volume volumeType
Cloud.AWS.Volume iops
Cloud.Azure.Disk resourceGroup
Cloud.Azure.Disk storageAccountName
Cloud.Azure.Disk managedDiskType
Cloud.Azure.Disk diskCaching
Cloud.GCP.Disk persistentDiskType