Afhankelijk van uw systeembehoeften moet u mogelijk uw brontenants migreren met VMware Aria Suite Lifecycle voordat u kunt migreren naar VMware Aria Automation 8.x.

Tenantmigratie vraagt nauwe coördinatie tussen Workspace ONE Access (voorheen VMware Identity Manager), VMware Aria Suite Lifecycle en VMware Aria Automation. Bij het migreren van tenants met VMware Aria Suite Lifecycle worden ingesloten VMware Identity Manager-gegevens in vRealize Automation 7 gemigreerd naar de algemene omgeving van VMware Identity Manager versie 3.3.3 en hoger. Na het migreren van tenants kunt u de bewerking voor het samenvoegen van de tenant uitvoeren in VMware Aria Automation, waarbij u de vRealize Automation 7-omgeving migreert naar VMware Aria Automation 8. Voor meer informatie over het toevoegen, verwijderen of beheren van uw tenants raadpleegt u de sectie Tenantbeheer in de documentatie voor VMware Aria Suite Lifecycle. Zie Aria 8.x -Tenant migreren voor een video van het migreren van tenants met behulp van VMware Aria Suite Lifecycle.

Opmerking: Tenantmigratie met behulp van VMware Aria Suite Lifecycle wordt niet ondersteund voor vRealize Automation 7.4. Tenantmigratie wordt alleen ondersteund voor 7.5 en 7.6. Als u tenants van vRealize Automation 7.4 wilt migreren naar 8.x, moet u ze handmatig migreren. VMware Aria Automation 8.x biedt geen ondersteuning voor het beoordelen en migreren van een tenant van vRealize Automation 7.x naar 2 of meer organisaties van dezelfde VMware Aria Automation 8.x-instantie.

Een diagram van hoe tenants worden gemigreerd met VMware Aria Suite Lifecycle. vRA 7.x-tenants worden gemigreerd naar een algemene omgeving via Workspace ONE (voorheen vIDM). Tegelijkertijd maakt VMware Aria Automation de migratie door 8.x-tenants te maken van de vRA 7.x-tenants.

Vereisten