VMware Aria Automation 8 bevat deze overwegingen voor eigenschapsgroepen.

Een eigenschapsgroep is een groep aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om uw cloudsjabloon aan te passen. Wanneer u eigenschapsgroepen van vRealize Automation 7.x migreert naar VMware Aria Automation 8.x, overweegt u het volgende:

  • In vRA 7.x kan een eigenschapsgroep aan één tenant worden gekoppeld of met meerdere tenants worden gedeeld. In VMware Aria Automation 8.x worden deze eigenschapsgroepen gemigreerd en gekoppeld aan één tenant en wordt de naam van de tenant toegevoegd aan de naam van de eigenschapsgroep: <propertygroupname>_<tenantname>. Als een groep wordt gedeeld met meerdere tenants, wordt deze in VMware Aria Automation 8.x zonder wijzigingen in de naam gemigreerd.
  • Eigenschapsgroepen die constante eigenschappen bevatten (weergeven in aanvraag: onwaar) worden gemigreerd als eigenschapsgroepen van het constante type: <propertygroupname>_constants. Eigenschapsgroepen die bewerkbare eigenschappen bevatten (weergeven in aanvraag: waar) worden gemigreerd als eigenschapsgroepen van het invoertype: <propertygroupname>_inputs. Als een eigenschapsgroep tijdens de migratie zowel constante als bewerkbare eigenschappen bevat, wordt de eigenschapsgroep opgedeeld in twee eigenschapsgroepen: <propertygroupA>_constants en <propertygroupA>_inputs. Als een eigenschapsgroep echter een eigenschap bevat die een vervolgkeuzelijst is op basis van een vRO-actie, wordt de eigenschapsgroep niet in twee eigenschapsgroepen opgedeeld.
  • Als uw VMware Aria Automation 8.x-omgeving een eigenschapsgroep bevat met dezelfde naam als een die wordt gemigreerd, wordt aan de naam van de gemigreerde eigenschapsgroep een willekeurig getal toegevoegd: <propertygroupname>_3439553.
  • VMware Aria Automation 8 biedt geen ondersteuning voor het gebruik van de tekens '-' en '.' in eigenschapsnamen. Tijdens de migratie worden deze tekens vervangen door het teken '_'.
  • Aangepaste eigenschappen rechtstreeks in cloudsjablonen of onderdelen hebben voorrang op eigenschapsgroepen.
  • VMware Aria Automation 8.x ondersteunt alle typen eigenschapsgegevens. VMware Aria Automation 8 ondersteunt echter niet alle functionaliteit binnen deze gegevenstypen. De niet-ondersteunde functionaliteit is gemarkeerd in het migratiebeoordelingsrapport.
  • VMware Aria Automation 8.x ondersteunt het migreren van de weergavevolgorde voor eigenschappen niet.
Tabel 1. Ondersteunde kenmerken van eigenschapsgroepen
Kenmerk in vRA 7.x VMware Aria Automation 8.x-toewijzing
Kenmerken van eigenschapsgroepen
Naam Schermnaam
Id Naam
Zichtbaar: alle tenants N.v.t.
Zichtbaarheid: deze tenant Zichtbaarheid: deze tenant
Beschrijving Beschrijving
Eigenschapskenmerken voor eigenschapsgroepen
Naam Naam
Waarde Standaardwaarde
Versleuteld Versleuteld
Weergeven in aanvraag: waar Gemaakt als onderdeel van een eigenschapsgroep van het invoertype. Als er een eigenschapsdefinitie bestaat voor deze eigenschap, wordt de definitie toegepast.
Weergeven in aanvraag: onwaar Gemaakt als onderdeel van een eigenschapsgroep van het constante type. Als er een eigenschapsdefinitie bestaat voor deze eigenschap, wordt de definitie genegeerd.
Kenmerken voor eigenschapsdefinitie
Naam Naam
Label Schermnaam
Zichtbaarheid: alle tenants N.v.t.
Zichtbaarheid: deze tenant Zichtbaarheid: deze tenant
Beschrijving Beschrijving
Weergavevolgorde N.v.t.
Gegevenstypekenmerken voor eigenschapsdefinitie
Booleaans Weergeven als: selectievakje Weergeven als: selectievakje
Weergeven als: Ja/Nee N.v.t.
Datum/tijd Vereist: Ja

Vereist: Nee

Vereist: Ja

Vereist: Nee

Minimumwaarde

Maximumwaarde

N.v.t.
Weergeven als: Datum- en tijdkiezer N.v.t.
Decimaal Vereist: Ja

Vereist: Nee

N.v.t.
Minimumwaarde

Maximumwaarde

Minimumwaarde

Maximumwaarde

Toename N.v.t.
Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: waar/ statische lijst: waar N.v.t.
Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: onwaar/ statische lijst: waar Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: onwaar/ statische lijst: waar
Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/ externe waarden Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/externe waarden
Weergeven als: Schuifregelaar N.v.t.
Weergeven als: Tekstvak Weergeven als: Tekstvak
Geheel getal Vereist: Ja

Vereist: Nee

N.v.t.
Minimumwaarde

Maximumwaarde

Minimumwaarde

Maximumwaarde

Toename N.v.t.
Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: waar/ statische lijst: waar N.v.t.
Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: onwaar/ statische lijst: waar Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: onwaar/ statische lijst: waar
Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/externe waarden Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/externe waarden
Weergeven als: Schuifregelaar N.v.t.
Weergeven als: Tekstvak Weergeven als: Tekstvak
Veilige tekenreeks Vereist: Ja

Vereist: Nee

Vereist: Ja

Vereist: Nee

Weergeven als: Wachtwoord dat moet worden bevestigd N.v.t.
Weergeven als: Tekstvak met validatie Weergeven als: Tekstvak met validatie
Weergeven als: Tekstvak zonder validatie Weergeven als: Tekstvak zonder validatie
Tekenreeks Vereist: Ja

Vereist: Nee

Vereist: Ja

Vereist: Nee

Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: waar/ statische lijst: waar N.v.t.
Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: onwaar/ statische lijst: waar Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/statische lijst/ invoer voor aangepaste waarde inschakelen: onwaar/ statische lijst: waar
Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/externe waarden Weergeven als: Vervolgkeuzelijst/externe waarden
Weergeven als: E-mail N.v.t.
Weergeven als: Hyperlink N.v.t.
Weergeven als: Tekstgebied N.v.t.
Weergeven als: Tekstvak met validatie Weergeven als: Tekstvak met validatie
Weergeven als: Tekstvak zonder validatie Weergeven als: Tekstvak zonder validatie