Het terugdraaien van de migratie kan om verschillende redenen mislukken. Als dit mislukt, voert u de volgende stappen voor probleemoplossing uit.

Tabel 1. Problemen oplossen met mislukt terugdraaien
Reden voor mislukking Oplossing
Als uw VMware Aria Automation 8-omgeving actieve implementaties bevat, mislukt het in bul terugdraaien van bedrijfsgroepen en projecten. Verwijder actieve implementaties uit uw VMware Aria Automation 8-omgeving en probeer het terugdraaien opnieuw.
Waarschuwing: Let goed op. Het verwijderen van implementaties is destructief voor de workloads.