Als u de toegang van verschillende gebruikers of groepen tot herstelplannen wilt controleren, kunt u uw herstelplannen in mappen indelen.

Het indelen van herstelplannen in mappen is nuttig als u veel herstelplannen hebt. U kunt de toegang tot herstelplannen beperken door deze in mappen te plaatsen en verschillende rechten aan de mappen toe te wijzen voor verschillende gebruikers of groepen. Zie Rollen en rechten voor Site Recovery Manager toewijzen in de handleiding Beheer van Site Recovery Manager voor informatie over het toewijzen van rechten aan mappen.

Procedure

  1. Selecteer op het starttabblad Site Recovery een sitepaar en klik op Details weergeven.
  2. Klik op het tabblad Herstelplannen en klik in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op Herstelplannen en klik vervolgens op Nieuwe map.
  3. Voer een naam in voor de map die u wilt maken en klik op Toevoegen.
  4. Voeg nieuwe of bestaande herstelplannen toe aan de map.
    Optie Beschrijving
    Een nieuw herstelplan maken Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Nieuw herstelplan.
    Een bestaand herstelplan toevoegen Klik met de rechtermuisknop op een herstelplan in de inventarisstructuur en klik op Verplaatsen. Selecteer een doelmap en klik op Verplaatsen.