Een beheerder kan de DNS-instellingen van de implementatie van Automation Orchestrator bijwerken met behulp van het commando vracli network dns.

Voorwaarden

Controleer of de Automation Orchestrator Appliance SSH-service is ingeschakeld. Zie SSH-toegang tot de Automation Orchestrator Appliance activeren of deactiveren.

Procedure

 1. Meld u via SSH als rootgebruiker aan bij de Automation Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
  Opmerking: Voor geclusterde implementaties meldt u zich aan bij de appliance van een willekeurig knooppunt in het cluster.
 2. Om nieuwe DNS-servers in te stellen bij de Automation Orchestrator-implementatie, voert u de opdracht vracli network dns set uit.
  vracli network dns set --servers DNS1,DNS2
 3. Controleer of de nieuwe DNS-servers correct zijn toegepast op alle Automation Orchestrator-knooppunten door de opdracht vracli network dns status uit te voeren.
 4. Om de Automation Orchestrator-services in uw implementatie te stoppen, voert u de volgende reeks opdrachten uit:
  /opt/scripts/svc-stop.sh
  sleep 120
  /opt/scripts/deploy.sh --onlyClean
  
 5. Start de Automation Orchestrator-knooppunten opnieuw en wacht totdat deze volledig zijn gestart.
 6. Meld u via SSH aan bij de opdrachtregel voor elk Automation Orchestrator-knooppunt en controleer of de nieuwe DNS-servers worden weergegeven in het bestand /etc/resolve.conf.
 7. Om de Automation Orchestrator-services te starten, voert u het script /opt/scripts/deploy.sh uit op een van de knooppunten in uw implementatie.

resultaten

De DNS-instellingen van Automation Orchestrator worden gewijzigd zoals opgegeven.