U kunt de werkstromen uitvoeren om acties te genereren op basis van een PowerShell-script of een PowerShell-cmdlet. U kunt de gegenereerde acties gebruiken als bouwstenen voor aangepaste werkstromen.

Een actie genereren op basis van een PowerShell-script

U kunt een werkstroom uitvoeren om een actie te genereren op basis van het PowerShell-script dat u opgeeft. Optioneel kunt u een voorbeeldwerkstroom genereren die de gegenereerde actie kan uitvoeren.

U kunt het script van de actie die u genereert, aanpassen door tijdelijke aanduidingen te gebruiken. Voor elke tijdelijke aanduiding maakt de werkstroom een overeenkomstige actieparameter van het type string in de gegenereerde actie. Wanneer u de actie uitvoert, kunt u een werkelijke waarde opgeven als actieparameter om de tijdelijke aanduiding te vervangen.

Voorwaarden

 • Controleer of u bent aangemeld bij de Automation Orchestrator-client als een beheerder.
 • Controleer dat u verbinding hebt met een PowerShell-host vanuit de weergave Inventaris.

Procedure

 1. Navigeer in de Automation Orchestrator-client naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags powershell en generate in het zoekveld voor werkstromen in.
 2. Zoek de werkstroom Een actie op basis van een PowerShell-script genereren en klik op Uitvoeren.
 3. Typ of plak op het tabblad Script in het tekstvak Script het PowerShell-script op basis waarvan u de actie wilt genereren.
  Opmerking: U kunt {#ParamName #} als tijdelijke aanduiding voor gebruikersinvoer gebruiken. Als de tijdelijke aanduiding van het type string is, gebruikt u dubbele aanhalingstekens om de waarde van de tijdelijke aanduiding door te geven aan de actie.
  Het volgende script is een voorbeeld van hoe u de gegenereerde actieparameter moet koppelen aan een scriptparameter.
  param($name={#ParamName#})
  echo $name;
 4. Voer op het tabblad Actie in het tekstvak Naam een naam in voor de actie die u wilt genereren en selecteer een bestaande module waarin u de actie wilt genereren.
 5. Selecteer op het tabblad Werkstroom of u een werkstroom wilt genereren.
  Optie Beschrijving
  Ja Genereert een voorbeeldwerkstroom die de gegenereerde actie kan uitvoeren. U selecteert een map waarin u de werkstroom wilt selecteren.
  Opmerking: De naam van de gegenereerde werkstroom bestaat uit de vooraf gedefinieerde tekenreeks Script aanroepen en de naam van de gegenereerde actie.
  Nee Er wordt geen voorbeeldwerkstroom gegenereerd.
 6. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Volgende stappen

U kunt de gegenereerde actie in aangepaste werkstromen integreren.

Een actie voor een PowerShell-cmdlet genereren

U kunt een werkstroom uitvoeren om een actie te genereren voor een PowerShell-cmdlet en parameterset die u opgeeft. Met deze actie kunt u PowerShell-functionaliteit in Automation Orchestrator gebruiken. U kunt optioneel een voorbeeldwerkstroom genereren die de gegenereerde actie uitvoert.

U kunt een grote set gegevenstypen met de PowerShell-scriptengine gebruiken. De gegevenstypen die u kunt gebruiken, omvatten primitieve typen zoals Integer, Boolean, Char, elk type beschikbaar in de .NET-assembly, of door gebruikers gedefinieerde typen. Wanneer u acties genereert op basis van definities van PowerShell-cmdlet, worden de cmdlet-parameters voor invoer en uitvoer weergegeven voor typen die door het Automation Orchestrator-platform worden ondersteund. De PowerShell-invoegtoepassing definieert de typetoewijzingen. In het algemeen worden primitieve typen toegewezen aan de overeenkomende Automation Orchestrator-typen en worden complexe typen voorgesteld door het PowerShellRemotePSObject-object.

Voorwaarden

 • Controleer of u bent aangemeld bij de Automation Orchestrator-client als een beheerder.
 • Controleer dat u verbinding hebt met een PowerShell-host vanuit de weergave Inventaris.

Procedure

 1. Navigeer in de Automation Orchestrator-client naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags powershell en generate in het zoekveld voor werkstromen in.
 2. Zoek de werkstroom Een actie voor een PowerShell-cmdlet genereren en klik op Uitvoeren.
 3. Selecteer op het tabblad Cmdlet een PowerShell-cmdlet die moet worden uitgevoerd wanneer u de door u gegenereerde actie gebruikt.
 4. Selecteer een parameterset voor de cmdlet.
  De definitiewaarden voor de parameterset worden weergegeven in het tekstvak Definitie van de parameterset.
  Opmerking: U kunt de definitiewaarden van de parameterset niet aanpassen door de tekenreeks in het tekstvak Definitie van de parameterset te bewerken. U kunt de tekenreeks bekijken voor meer informatie over de parameters in de parameterset.
 5. Voer op het tabblad Actie in het tekstvak Naam een naam in voor de actie die u wilt genereren en selecteer een bestaande module waarin u de actie wilt genereren.
 6. Selecteer op het tabblad Werkstroom of u een werkstroom wilt genereren.
  Optie Beschrijving
  Ja Genereert een voorbeeldwerkstroom die de gegenereerde actie kan uitvoeren. U selecteert een map waarin u de werkstroom wilt selecteren.
  Opmerking: De naam van de gegenereerde werkstroom bestaat uit de vooraf gedefinieerde tekenreeks Cmdlet uitvoeren en de naam van de gegenereerde actie.
  Nee Er wordt geen voorbeeldwerkstroom gegenereerd.
 7. Klik op Uitvoeren.

Volgende stappen

U kunt de gegenereerde actie in aangepaste werkstromen integreren.

Aanroepresultaten tussen acties doorgeven

De PowerShell-invoegtoepassing ondersteunt het doorgeven van resultaten als parameters van één PowerShell-scriptaanroep aan een andere. Om resultaten correct door te geven, moeten beide aanroepen in dezelfde sessie plaatsvinden.