De Auto Deploy plug-in for VMware Aria Automation Orchestrator bevat out-of-the-box-werkstromen.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, gaat u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u auto_deploy in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstromen voor antwoordbestanden

Werkstroom Beschrijving
Een antwoordbestand wissen Wist de inhoud van een antwoordbestand dat is gekoppeld aan een opgegeven ESXi-host.
Een antwoordbestand ophalen Haalt een antwoordbestand op dat is gekoppeld aan een specifieke ESXi-host.
Status van antwoordbestand ophalen Haalt de status op van een antwoordbestand dat is gekoppeld aan een specifieke ESXi-host. De mogelijke statussen voor het antwoordbestand zijn geldig, ongeldig en onbekend.
Een antwoordbestand bijwerken Werkt een antwoordbestand van XML-inhoud bij. Maakt een antwoordbestand wanneer dit ontbreekt.

Configuratiewerkstromen

Werkstroom Beschrijving
Een Auto Deploy-host toevoegen Voegt een nieuwe Auto Deploy-host toe voor een reeds geconfigureerde vCenter-instantie.
Een Auto Deploy-host verwijderen Verwijdert een reeds geconfigureerde Auto Deploy-host.
Een depot toevoegen Voegt een openbaar depot toe.
Een depot verwijderen Verwijdert een openbaar depot.
Een depot bijwerken Werkt een openbaar depot bij.
Implementatieopties ophalen Haalt de algemene configuratieopties voor Auto Deploy op.
Configuratie van invoegtoepassing opnieuw laden Laadt de lijst met openbare depots opnieuw. U kunt deze werkstroom uitvoeren nadat u een pakket met openbare depots heeft geïmporteerd.
Implementatieoptie instellen Stelt een waarde in voor een algemene configuratieoptie voor Auto Deploy.

Werkstromen voor opnieuw inrichten van hosts

Werkstroom Beschrijving
Imageprofiel toepassen op hosts Koppelt een opgegeven imageprofiel aan de opgegeven ESXi-hosts.
Een host opnieuw inrichten met eenvoudige herstart Richt de host opnieuw in door de regelsetcompliance te herstellen en de host opnieuw op te starten.
Een host met een hostprofiel en een antwoordbestand opnieuw inrichten Richt de ESXi-host opnieuw in met een nieuw hostprofiel en een antwoordbestand. Valideert het antwoordbestand voordat de ESXi-host opnieuw wordt opgestart.
Host met antwoordbestand opnieuw inrichten Richt de host opnieuw in door een antwoordbestand bij te werken of te maken. Valideert het antwoordbestand door de regelsetcompliance te herstellen en de host opnieuw op te starten.
Een host met een nieuwe image opnieuw inrichten Richt de host opnieuw in door een specifieke implementatieregel met een nieuw imageprofiel te wijzigen, de regelsetcompliance te herstellen en de host opnieuw op te starten.
Host met een nieuwe locatie opnieuw inrichten Richt de host opnieuw in door een specifieke implementatieregel met een nieuwe vCenter-locatie te wijzigen, de regelsetcompliance te herstellen en de host opnieuw op te starten.

Werkstromen voor regels

Werkstroom Beschrijving
Een implementatieregel en een werkset activeren Activeert een implementatieregel door deze toe te voegen aan zowel werkende als actieve regelsets. Alle regels die al in de werkende regelset staan, zijn ook geactiveerd.
Een werkset activeren Activeert alle regels van een werkende regelset door ze naar een actieve set te verplaatsen.
Toevoegen aan werkende set Voegt een regel toe aan een werkende regelset.
Een implementatieregel kopiëren Vervangt de oorspronkelijke regel door een nieuwe kopie te maken en alle wijzigingen toe te passen. Hierdoor wordt de oude regel verborgen en neemt de nieuwe gewijzigde regel de plaats in van de oorspronkelijke regel.
Een implementatieregel maken Maakt een nieuwe implementatieregel.
Een implementatieregel verwijderen Verwijdert een implementatieregel van de Auto Deploy-host.
Alle verborgen regels verwijderen Verwijdert alle verborgen regels uit de regelengine.
Een implementatieregel bewerken Wijzigt een implementatieregel op een specifieke Auto Deploy-host.
Implementatieregels ophalen Haalt alle implementatieregels op van de regelengine van de Auto Deploy-server.
Verborgen regels ophalen Haalt alle verborgen regels op van de regelengine van de Auto Deploy-server.
Regels voor hostafstemming ophalen Haalt alle regels op die van toepassing zijn op een host.
Regels uit actieve set ophalen Haalt alle regels uit een actieve regelset op.
Regels uit werkende set ophalen Haalt alle regels uit een werkende regelset op.
Een regel uit een regelset verwijderen Verwijdert een regel uit een regelset zonder de regel te verwijderen.

Werkstromen voor regelsetcompliance

Werkstroom Beschrijving
Een actieve regelsetcompliance herstellen Corrigeer de host om de herziene regelset te gebruiken wanneer u de host de volgende keer opstart. Werkt het imageprofiel, het hostprofiel en de locatie voor de opgegeven host in de vCenter-inventaris bij.
Een regelsetcompliance testen Controleert of de items die zijn gekoppeld aan een opgegeven ESXi-host voldoen aan een regelset.

Overige werkstromen

Werkstroom Beschrijving
Hostkenmerken ophalen Haalt de ESXi-hostkenmerken op die worden gebruikt wanneer de Auto Deploy-server de regels evalueert.