Wanneer u uw script maakt voor gebruik in Automation Orchestrator, moet u controleren of uw script de juiste structuur en opmaak heeft.

Ondersteunde runtimes

Voor het ontwikkelen van Automation Orchestrator-acties en -werkstromen kunt u de volgende runtimes gebruiken:

 • Python 3.10
 • Node.js 20
 • PowerCLI 13 (PowerShell 7.4)
  Opmerking: De PowerCLI-runtime bevat PowerShell en de volgende modules: VMware.PowerCLI, PowerNSX, PowervRA.
 • PowerShell 7.4
  Opmerking: De PowerCLI 12- en Node.js 18-runtimes worden afgeschaft en zullen in een toekomstige release worden verwijderd.

U kunt elke aangepaste broncode aan de nieuwe runtimes toevoegen, maar om context en invoer te accepteren en een resultaat te retourneren van en naar de Automation Orchestrator-engine, moet u de juiste functionele indeling volgen.

Aanbeveling voor scriptverwerking

Voor eenvoudigere scripttaken kunt u Scriptbare taakelementen toevoegen aan uw werkstroomschema. U kunt Automation Orchestrator-acties gebruiken voor meer complexe scripttaken.

Het gebruik van acties biedt twee specifieke voordelen:

 • Acties kunnen onafhankelijk van werkstromen worden gemaakt, bijgewerkt, geïmporteerd en geëxporteerd.
 • Acties zijn standalone objecten die kunnen worden uitgevoerd en waarvoor fouten kunnen worden opgespoord in hun eigen omgeving. Dit kan leiden tot een vloeiender ontwikkelingsproces. Zie Acties uitvoeren en fouten opsporen.

Vereisten voor scriptfuncties

De standaardnaam voor uw scriptfunctie is handler. De functie accepteert twee argumenten, context en invoer. Context is een toewijzingsobject met systeeminformatie. vroURL kan bijvoorbeeld de URL van de Automation Orchestrator-instantie die u wilt aanroepen, bevatten, terwijl executionId de token-id van een werkstroomuitvoering bevat.

Een invoer is een toewijzingsobject met alle invoer die aan de acties is geleverd. Als u bijvoorbeeld een invoer definieert in uw actie met de naam myInput, kunt u deze openen via het argument invoer, zoals inputs.myInput of inputs["myInput"], afhankelijk van uw runtime. Alles wat u retourneert van de functie, is het resultaat van de actie. Daarom moet het retourtype van uw actie overeenkomen met het type inhoud dat het script retourneert in Automation Orchestrator. Als u een primitief getal retourneert, moet het retourtype van de actie een nummertype zijn. Als u een tekenreeks retourneert, moet het retourtype van de actie een tekenreekstype zijn. Als u een complex object retourneert, moet het retourtype worden toegewezen aan ofwel Properties of Composite Type. Deze principes zijn ook van toepassing op arrays.

Ondersteunde typen in- en uitvoerparameters voor Python-, Node.js- en PowerShell-runtimes:

 • String
 • Number
 • Boolean
 • Date
 • Properties
 • Composite Type

De vermeldingshandler definiëren

Standaard is de waarde van de vermeldingshandler handler.handler. Deze waarde betekent dat de Automation Orchestrator-engine zoekt naar een bestand op het hoogste niveau in uw ZIP-pakket met de naam handler.py, handler.js of handler.ps1, dat een functie bevat genaamd handler. Eventuele verschillen met de namen van het functie- en handlerbestand moeten worden weergegeven in de waarde van de vermeldingshandler. Als uw hoofdhandler bijvoorbeeld index.js heet en uw functie callMe heet, moet u de waarde voor de vermeldingshandler instellen op index.callMe.

Runtimescripts voor foutopsporing in een externe IDE

Automation Orchestrator ondersteunt Python- en Node.js-scripts voor foutopsporing in een externe IDE. U kunt geen foutopsporing uitvoeren op PowerShell-scripts in een externe IDE.