Als werkstroomontwerper kunt u foutopsporing uitvoeren op afzonderlijke schema-elementen.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Automation Orchestrator Client.
 2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
 3. Selecteer het tabblad Schema.
 4. Selecteer het werkstroomelement waarvoor u foutopsporing wilt uitvoeren en klik op de knop voor foutopsporing linksboven in het element.
  Opmerking: Door een onderbrekingspunt toe te voegen aan een schema-element Werkstroomelement, kunt u rechtstreeks vanuit de bovenliggende werkstroom foutopsporing uitvoeren op de onderliggende werkstromen. Wanneer het foutopsporingsprogramma het schema-element Werkstroomelement bereikt, opent het de schemaweergave van de onderliggende werkstroom.
 5. Herhaal dit voor alle andere schema-elementen waarvoor u foutopsporing wilt uitvoeren.
 6. Klik op Fouten opsporen
 7. Voer de gevraagde invoerparameterwaarden in en klik op Uitvoeren.
  De uitvoering van de werkstroom begint en wordt onderbroken wanneer het foutopsporingsprogramma een schema-element met een onderbrekingspunt bereikt.
 8. Bij een onderbrekingspunt selecteert u een van de volgende opties:
  Optie Beschrijving
  Doorgaan Hervat de uitvoering van de werkstroom totdat een andere onderbrekingspunt is bereikt of de uitvoering van de werkstroom is voltooid.
  Stap naar Stap in de huidige werkstroomfunctie. Als het foutopsporingsprogramma niet dieper in de huidige regel van de functie kan gaan, wordt een Stap over-bewerking uitgevoerd.
  Stap over Het foutopsporingsprogramma gaat door naar de volgende regel van de huidige functie.
  Stap afsluiten Het foutopsporingsprogramma gaat naar de regel die zal worden uitgevoerd wanneer de huidige functie wordt geretourneerd.
 9. (Optioneel) Bewerk de waarde van uw werkstroomvariabelen op het tabblad Variabelen.De vRealize Orchestrator-clientinterface geeft een werkstroomschema-element, het tabblad Scriptverwerking, het tabblad Foutopsporingsprogramma en het tabblad Variabelen weer.