Automation Orchestrator biedt een tool voor werkstroomvalidatie. Het valideren van een werkstroom helpt bij het identificeren van fouten in de werkstroom en controleert of de gegevens van het ene element correct naar het volgende stromen.

Standaard voert Automation Orchestrator altijd een werkstroomvalidatie uit wanneer u een werkstroom uitvoert.

Wanneer u een werkstroom valideert, maakt de validatietool een lijst met fouten of waarschuwingen. Als u op een fout in de lijst klikt, wordt het werkstroomelement gemarkeerd dat de fout bevat.

Als u de validatietool uitvoert in de werkstroomeditor, biedt de tool voorgestelde snelle correcties voor de fouten die worden gedetecteerd. Voor sommige snelle correcties zijn aanvullende informatie of invoerparameters vereist. Andere snelle correcties lossen de fout voor u op.

De werkstroomvalidatie controleert de gegevensbindingen en verbindingen tussen elementen. Werkstroomvalidatie controleert niet de gegevensverwerking die elk element in de werkstroom uitvoert. Hierdoor kan een geldige werkstroom verkeerd worden uitgevoerd en foutieve resultaten veroorzaken als een functie in een schema-element onjuist is.