De functie Verzamelingen van virtuele apps is geïntroduceerd in VMware Identity Manager 3.1. Met verzamelingen van virtuele apps worden bronconfiguraties in de VMware Identity Manager-service en niet in de connector opgeslagen. Deze worden beheerd op de pagina Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in plaats van op de pagina's Catalogus > Toepassingscatalogus > Bureaubladtoepassingen beheren > Brontype.

De oude gebruikersinterface Bureaubladtoepassingen beheren wordt niet langer ondersteund. U moet bestaande bronintegraties naar verzamelingen van virtuele apps migreren, als u dat nog niet heeft gedaan.

In VMware Identity Manager 19.03 kunt u direct aan de slag met virtuele verzamelingen van apps of een migratiepad volgen, afhankelijk van uw installatiescenario.

  • In nieuwe installaties kunt u direct nieuwe verzamelingen van virtuele apps voor Horizon-, Horizon Cloud-, Citrix- of ThinApp-bronnen maken. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps. Controleer de informatie op de pagina en klik op Aan de slag. Selecteer het brontype dat u wilt integreren en volg de wizard om een nieuwe verzameling van virtuele apps te maken.
  • Als u naar VMware Identity Manager 19.03 upgradet en al uw connectoren versie 2017.12.1.0 of hoger zijn, moet u bestaande configuraties die nog steeds worden beheerd via de gebruikersinterface Bureaubladtoepassingen beheren, migreren naar verzamelingen van virtuele apps.

    Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps. Controleer de informatie op de pagina en klik op Aan de slag om de migratiewizard te gebruiken. Zie De migratiewizard gebruiken om te migreren naar verzamelingen van virtuele apps.

    Nadat u de bestaande configuraties heeft gemigreerd, wordt de nieuwe pagina Verzamelingen van virtuele apps ingeschakeld, zodat u de gemigreerde configuraties kunt bekijken en bewerken en er nieuwe kunt maken. Als u de pagina wilt openen, selecteert u het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps.

  • Als u een eerdere release upgradet en u ten minste één connector heeft die ouder is dan versie 2017.12.1.0, kunt u geen nieuwe verzamelingen van virtuele apps maken. Upgrade alle connectoren naar 2017.12.1.0 of hoger en gebruik vervolgens de migratiewizard om uw bestaande configuraties naar verzamelingen van virtuele apps te migreren.
Belangrijk:
  • Als u nieuwe verzamelingen van virtuele apps wilt maken of bestaande configuraties naar verzamelingen van virtuele apps wilt migreren, moeten alle instanties van de VMware Identity Manager-service versie 3.1 of hoger zijn en alle connectoren versie 2017.12.1.0 of hoger.
  • Aanvankelijk is de rol Superbeheerder vereist voor toegang tot de pagina Verzamelingen van virtuele apps, en om naar bestaande bronnen te migreren. Raadpleeg Over verzamelingen van virtuele apps voor meer informatie.