Het starten van gepubliceerde Citrix-bronnen vanuit een Citrix 7.x- of 6.x-serverfarm mislukt als de XML-poort verkeerd is ingesteld in VMware Identity Manager.

Probleem

Het starten van gepubliceerde Citrix-bronnen vanuit een Citrix 7.x- of 6.x-serverfarm mislukt als de XML-poort verkeerd is ingesteld in VMware Identity Manager.

Oplossing

Zorg ervoor dat de XML-poort correct is ingesteld.

In een omgeving met XenApp 6.x of lager vraagt u de Citrix-beheerder om CTXXMLS.EXE uit te voeren en de poort te controleren of gaat u naar de volgende locatie in het register op de XenApp-beheerserver:

HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/CtxHttp | TcpPort=

Controleer het poortnummer. De poort is standaard ingesteld op 80, maar deze wordt vaak gewijzigd in 8080 of 88. Zorg ervoor dat de juiste poort is ingesteld in de VMware Identity Manager Citrix-configuratie op de pagina Catalogus > Bureaubladtoepassingen beheren > Gepubliceerde Citrix-toepassing.

Zie https://support.citrix.com/article/CTX127945 voor informatie over het controleren van de XML-poort voor XenDesktop 7.x.