Wanneer het certificaat op de service verloopt, werkt u het certificaat bij in de VMware Identity Manager-console.

Voorwaarden

Verkrijg bijgewerkte server- en tussencertificaten van de CA voordat de huidige geldige certificaten verlopen.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-console op de tab Appliance-instellingen.
 2. Klik op Configuratie beheren en voer het wachtwoord van de admingebruiker in.
 3. Selecteer SSL-certificaten installeren > Servercertificaat.
 4. Selecteer Aangepast certificaat in het tekstvak SSL-certificaat.
 5. Als u het bestand wilt importeren, klikt u op Bestand kiezen en gaat u naar het certificaatbestand dat u wilt importeren.

  Voor PEM-bestanden moet u ervoor zorgen dat het bestand de volledige certificaatketen in de juiste volgorde bevat. Voeg alle inhoud vanaf de regel -----BEGIN CERTIFICATE----- tot en met -----END CERTIFICATE---- in.

 6. Als een PEM-bestand wordt geïmporteerd, importeert u de persoonlijke sleutel, Persoonlijke sleutel. Voeg alle inhoud tussen ----BEGIN RSA PRIVATE KEY en ---END RSA PRIVATE KEY in.

  Als een PFX-bestand wordt geïmporteerd, voert u het pfx-wachtwoord in.

 7. Klik op Opslaan.

  De service wordt opnieuw gestart en het certificaat wordt bijgewerkt.