Indien er zich een uitgebreide fout in het datacenter voordoet, kunt u het secundaire datacenter promoveren naar primair.

U moet het bestand runtime-config.properties in de VMware Identity Manager-appliances in het secundaire datacenter bewerken om de appliances voor de lees-schrijfmodus te configureren.

Voer deze wijzigingen door in elke VMware Identity Manager-appliance in het secundaire datacenter.

Procedure

  1. Meld u met behulp van een ssh-client als rootgebruiker aan bij de VMware Identity Manager-appliance.
  2. Open het bestand /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties om te bewerken.
  3. Wijzig de regel read.only.service=true in read.only.service=false.
  4. Wijzig de regel cache.service.type=ehcache in cache.service.type=rds.
  5. Sla het bestand runtime-config.properties op.
  6. Start de Tomcat-server van de appliance opnieuw.
    service horizon-workspace restart